MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlu

(d. 1261/1845 - ö. 1315/1897)
divan şairi ve nâsiri
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğdu. Meşhur Karacehennem İbrâhîm Paşa'nın yeğeni, Erzurum Kalesi Topçu Miralayı Hacı Ömer Bey'in oğludur. Medrese öğrenimini Erzurum'da gördü. IV. Ordu Meclis-i Tahrirat Odasında göreve başladı. 1865'te Erzurum Temyiz Meclisi hukuk başkâtipliğine atandı. 1877/78 Osmanlı-Rus savaşında Anadolu Orduları komutanı olan Müşir Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın kâtipliğini yaptı. Harbin sonuna kadar paşanın yanında bulundu, sonra birlikte İstanbul'a gitti. Ahmed Muhtar Paşa Girit isyanını bastırmakla görevlendirildiğinde de Tahrir Heyeti başkâtibi olarak Girit'e gitti. Dönüşte Adliye Nezareti'nde görev aldı. 1885'te yine paşa ile Mısır'a gitti. 1895'te bir Avrupa seyahati yaptı. İstanbul'da vefat etti. Merkez Efendi Kabristanı'na defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Başımıza Gelenler: Kahire 1321, İstanbul 1328. Bu eser 93 Harbi'ni ele almakta, bu arada pek çok tarihî hakikatleri dile getirmektedir.

2. Binbir Hadîs-i Şerîf Şerhi: 1319'da Kahire'de basılmıştır.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Arif Bey". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Emin Alperd. 02 Mart 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAYRANÎ, Ziya Kayad. 01.01.1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DİDARÎ, Behram Coşkund. 1913 - ö. 22.01.1977Doğum YeriGörüntüle
4BAHÂEDDÎN MEHMED, İstanbullud. 1845 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Doğum YılıGörüntüle
6SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
7SEFİL KAMBERÎd. 1867 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8TERKÎd. 1771 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9ES'AD, Mansûrî-zâde Hüseyin Es'ad Efendid. 1820 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
11MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12SAFVET, Mustafa Safvet Efendid. 1795 - ö. 1866-67MeslekGörüntüle
13TEVFÎK, Köprülü İğci-zâde Mustafa Tevfîkd. ? - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NUZÛLÎ, Nuzûlî-i Mostarîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
18HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle