MEHMED AVNÎ, Bursalı

(d. ?/? - ö. 1242/1826)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yağcı-zâde ve Derviş sanıyla tanındı. Tuzpazarı çarşısında bir dükkân açıp ticaretle meşgul olmuştur. Nakşibendî şeyhlerinden Şeyh Emîn Efendi'ye intisap ederek nakşbendî tarikatına girmiştir. 1826 yılında Bursa'da vefat etti. Emir Sultan Camii bitişiğindeki mezarlığa defnedildi.

Döneminde âşıkâne şiirleri önemsenen bir şair olan Avnî, talik hattında da üstat bir hattattır. Hoş sohbet, nazik tabiatlı bir kişiliği vardı. Sesi güzeldi, musiki ilminde de hayli mahirdi. Bestelenmiş ilahileri vardır.

Kaynakça

Atlansoy, Kadir (hzl.) (1998). Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Bursa: Asa Kitabevi.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 308.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsü'l-A‘lâm. C. V. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Avnî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tîr-i müjen takınca kemâna birer birer

Âmâc-ı cânı aldı nişâna birer birer

Dûr olsa iltifât-ı nigâhın fütâdeden

Elbet gelir kapına amâna birer birer

Pîçîde-hâle çünki girih-gîr-i kâkülün

Arar tararsa cünhamı şâne birer birer

Maksad usûl-i aşk ise kânûn-ı sînede

Mızrâb-ı âhı vur reg-i câna birer birer

Avnî kitâb-ı hüsn-i sanemden habîr isen

Başla rumûz-ı aşkı beyâna birer birer

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 308.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96Doğum YeriGörüntüle
2FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YeriGörüntüle
3MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Doğum YılıGörüntüle
6MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
7HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Ölüm YılıGörüntüle
9MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
11FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76MeslekGörüntüle
12MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39MeslekGörüntüle
13HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSEYİN CANd. ? - ö. 1695-96Madde AdıGörüntüle
17FEHMÎ, Çukacı-zâde İbrahim Fehmî Efendid. ? - ö. 1775-76Madde AdıGörüntüle
18MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle