MEHMED, Çerkes-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1748)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Çerkes-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden ve ileri gelen âlimlerindendir. Babası Yusuf Âmidî, dedesi de Mustafa Âmidî’dir. Ali Emirî, Esâmî-i Şuʿarâ-yı Âmid adlı eserinde (Yılmaztürk 1999: 57) bu aileye mensup kişilerin hâlen Diyarbakır’da yaşadıklarını ve Çerkes-zâde unvanı ile tanındıklarını söylemektedir. Mehmed Efendi, 1160 yılı sonlarında (1748) vefat etti.

Vahidî’nin Fütuhu’ş-Şam adlı eserini tercüme etmiştir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 203).  Bir diğer eseri de Kitâbü’l-Vâkıdî adlı eserin mensur çevirisidir.  

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi. 52.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  921.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mehmed Efendi (Çerkezzâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 203.

Yılmaztürk, Hasan (1999). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’in Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BEYHAN KESİK - İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Zevk-i dünyâ hoş gelir ammâ ki çirkindir sonu

Kim anın hakkında söylenmiş odur dârü’l-bevâr

 (Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi. 52).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
2M. Kadri Görald. 05 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
4RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5M. Kadri Görald. 05 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
7RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
8M. Kadri Görald. 05 Ocak 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
10RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11M. Kadri Görald. 05 Ocak 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂİF, İskenderpaşa-zâde Yûsuf Râif Efendid. ? - ö. 1888Madde AdıGörüntüle
14M. Kadri Görald. 05 Ocak 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AHMEDÎ / MÜRŞİDÎ, Seyyid Ahmed Mürşid Efendid. 1688-89 - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle