Mehmed, Hezîmî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hezîmî-zâde Mehmed hakkındaki yegâne bilgiler Alî Emîrî’nin Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid adlı eserindedir. Nâil Tuman da herhangi bir ayrıntı vermeden Esâmî’yi kaynak gösterir (2001: 924). Buna göre Mehmed Efendi Diyarbakır’da doğmuş ve yetişmiştir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

İlim ve irfanıyla mümtaz bir şahsiyet olup şiirde maharet sahibi olan bir şairdir. Alî Emîrî, Mehmed Efendi’nin kırk yedi beyitlik bir na’t kasîdesinden söz etse de Esâmî’ye sadece iki beytini almıştır (Güner 2003: 52).

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: Kent Işıkları Yay.

Güner, Galip; N. Güner (2003). Alî Emîrî-Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ
Yayın Tarihi: 23.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Na’t Kasîdesi’nden

Pîrâye-i ser-satr-ı nübüvvet idi nâmun

Dîbâce-i hestî-i kalem kılmadan inşâ

Teslîm-i makâlîd-i celâlât ile mevsûm

Tavşîh-i hitâbât-ı cemâl ile mücellâ

Güner, Galip; N. Güner (hzl.) (2003). Alî Emîrî, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Mat. 52.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
3TÂ'İB, Muhammed Tâhird. 1790 - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
4MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
6TÂ'İB, Muhammed Tâhird. 1790 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
7MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9TÂ'İB, Muhammed Tâhird. 1790 - ö. 1858Ölüm YılıGörüntüle
10MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TÂ'İB, Muhammed Tâhird. 1790 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
15TÂ'İB, Muhammed Tâhird. 1790 - ö. 1858Madde AdıGörüntüle