MEHMED, Mehmed Şâh Efendi b. Mehmed Efendi b. Hacı Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. 939/1532)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Künyesi Mehmed Şâh Efendi b. Mehmed Efendi b. Hacı Hasan Efendi’dir. Soyu Mevlânâ’ya dayanmaktadır. Eğitimini tamamladıktan sonra sırasıyla İstanbul’da Davud Paşa Medresesi’ne, Edirne’de Üç Şerefeli Medrese’lerin birine, Sahn-ı Semân Medresesi’ne ve Bursa’da Muradiye Medresesi’ne müderris olarak atandı. Bursa’daki görevinden sonra Sahn-ı Semân Medreseleri’nden birine 80 akçe ile tayin olunup ömrünün sonuna kadar burada ders verdi. 939/1532 tarihinde vefat etti. Çeşitli ilimlerde bilgi sahibi olan Mehmed Şâh Efendi, hadis ilminde Şerh-i Selâset-i Buhârî, fıkıhdan Şerh-i Muhtasar-ı Kudûrî adlı kitapları ile Vikâye tarzında fakat ondan daha geniş bir metin kaleme almıştır. Mecdî Mehmed Efendi’ye göre (Özcan 1989: 390) Mehmed Şâh Efendi’nin şiir, inşa, tarih ve menkıbe türünde de eserleri bulunmaktadır. 

Kaynakça

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Mehmed Mecdî. Hadaiku’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).  Mehmet Nail TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 28.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Tagılur gam leşkeri oldukca kâkül âşikâr

Nitekim ceyş-i adû görünse tûg-ı şehriyâr

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Mehmed Mecdî. Hadaiku’ş-Şakaik. İstanbul: Çağrı Yay. 390).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂFÎ, Cezerî Kâsım Paşad. ? - ö. Mart 1502\'den sonra, 1532-33’ten önce?Ölüm YılıGörüntüle
2LÂMİ’Î ÇELEBİ, Mahmûd b. Osmând. 1472-3 - ö. 1532Ölüm YılıGörüntüle
3REMZÎ/PÎRÎ, Pîrî Mehmed Paşad. 1463? - ö. 1532-33Ölüm YılıGörüntüle
4KEMTERÎ, Konyalıd. 1838 - ö. 1911MeslekGörüntüle
5SABÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
6ZEKÎ, Ahmed Zekî Efendid. 1624-25 - ö. Kasım-Aralık 1683MeslekGörüntüle
7ARŞÎ/ÇÂKÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1570Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8MESTÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9HUSREVd. ? - ö. 1595-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11HÂŞİMÎ, Kudsî-zâde Emir, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. 23 Kasım 1677Madde AdıGörüntüle
12Hoşyâr Kadınefendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle