MEHMED NURİ

(d. 1863/? - ö. 1922/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yozgat’ın Büyükincirli köyünden İbrahimoğulları sülalesinden Ali Efendi’nin oğlu olarak 1863 yılında doğan Mehmed Nuri, tahsilini Hacı Bektaş Rüştiyesi’nde yapmıştır. Hayatını imamlık yaparak geçiren şairimiz 1922 yılında ölmüştür (Göksoy 1984: 27).

Şiirlerini bir defterde toplayan Mehmed Nuri, aruz ve hece veznini kullanarak tertip ettiği bu şiir defterini çocuklarına bırakmış, onlar da yayımlamayı veya yayımlatmayı düşünmediklerinden şairimiz günümüze kadar adeta unutulmuştur. Şairin oğlu Kasım Efendi’deki defteri çok yakın zamanda ortaya çıkmış ve bazı şiirleri yayımlanabilmiştir.

Mehmed Nuri, medreselerde tahsil gören, aruz ve hece veznini birlikte kullanarak şiirler yazan diğer Yozgatlı şairlerden farklı bir özellik taşımamaktadır. Şiirlerindeki konu ve şekil hemen hemen onlarınkiler ile aynıdır.

Kaynakça

Göksoy, Yılmaz (Ocak 1984). “Mehmet Nuri.”. Erciyes 7, 73, s.27.

Oğuz, M. Öcal (1994). Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü. Ankara: KB. Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ÖCAL OĞUZ
Yayın Tarihi: 11.01.2014

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Nefs elinden yandı canım ya İlâhi kıl medet

Ben fakir-i nâtüvanım ya İlâhi kıl medet

Bir kelâm için müdam dil bülbülü eyler neva

Söylemez gonca dehanım ya İlâhi kıl medet

Olmuşam Mecnun’u bir kerre visaliyle n’olur

Lutf ede Leylâ civanım ya İlâhi kıl medet

Düşmüşem bu gurbete yardan oldum vait

Gurbetin vare cananım ya İlâhi kıl medet

Firkat-i dildar ile Nuri kulun der supuşa

Artmasın böyle figanım ya İlâhi kıl medet

Göksoy, Yılmaz (Ocak 1984). “Mehmet Nuri.”. Erciyes 7, 73, 27.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEHMET, Mehmet Hanifi Şirind. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KARA HACI YUSİF OĞLUd. 1852 - ö. 1932Doğum YeriGörüntüle
4HAYDARÎ, Hıdır Hulusid. 1863-1867? - ö. 1910/1917?Doğum YılıGörüntüle
5İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6SÜNBÜLE KADIN, Rukiyed. 1863 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FETHî, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922Ölüm YılıGörüntüle
8EYÜBd. ? - ö. 1920/1922?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Süleyman (AVANZADE)d. 1871 - ö. 1922Ölüm YılıGörüntüle
10HALİL, Halil Aydoğard. 1894 - ö. 2001MeslekGörüntüle
11KÂNİ\'Î, Müezzinzâde Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1644MeslekGörüntüle
12KUSURÎ, Ömerd. 1779 - ö. 1852\'dsMeslekGörüntüle
13MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Madde AdıGörüntüle
17ECRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mes'ud, Hekimbaşızâde/Hammalzâde Mes'ud Efendid. ? - ö. Kasım-AralıkMadde AdıGörüntüle