MEHMED NÛRÎ, İstanbullu

(d. 1257/1841 - ö. 1337/1919)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1257/1841 yılında İstanbul'da doğdu. Evkaf Nezâreti Vâridat Kalemi birinci mümeyyizlerinden İsmail Bey'in oğludur. Hâlid Efendi'nin kızı Hatice Hanım'la evliydi. Çocuğu olmamıştı. Arapça ve Farsçaya vakıftı. Sıbyan Mektebi'nde okuduktan ve cami derslerine devamdan sonra 1857 yılında Evkaf Nezareti Vâridat Odasına maaşsız olarak devama başladı. Bir süre sonra maaşa geçirildi. 1881 yılında Mülkiye mektebini bitirdi. Mülkiye'den mezun olduktan sonra 1882 yılında Molva kazası kaymakam vekilliğine, 1885'te Rıdvan, 1886'da Mutki, aynı yıl Ahlat, 1890'da Hizan, 1897'de Garzan kazaları kaymakamlıklarına; 1898'de Siirt Mutasarrıf Vekilliği'ne, 1902'de Sincar kazası kaymakamlığına getirildi. Bu görevde iken 1906 yıılnda emekliye sevkedildi. 1919 yılında emekli olarak oturmakta olduğu Edirne'de vefat etti.

Revnak adlı bir şiir mecmuası vardır, 1302 yılında 48 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Çankaya, Ali (Mücellidoğlu) (1968). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Nuri". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Nuri". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂKIF, Topuzlu-zâde Osmand. ? - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
2Mina Urgand. 01 Mayıs 1915 - ö. 15 Haziran 2000Doğum YeriGörüntüle
3İsak Behard. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SIDKÎ, Abdurrahmand. 1841/1842 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5NURİ, Nuri Babad. 1841? - ö. 1904-1906?Doğum YılıGörüntüle
6Ibıray Altınsarind. 20 Ekim 1841 - ö. 17 Temmuz 1889Doğum YılıGörüntüle
7AVAZ, Avaz Otard. 1884 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM, Çeribaşı-zâde Mustafa Âsım Efendid. 1858 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ATÂd. 1850 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
10Raif Aybard. 1915 - ö. 8 Ocak 2005MeslekGörüntüle
11VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862MeslekGörüntüle
12Haluk Nihat Pepeyid. 1898 - ö. 27 Mayıs 1972MeslekGörüntüle
13SIDKÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MOLLA MÂSÛM, Mehmed Mâsûm Efendid. ? - ö. 1601Madde AdıGörüntüle
17ŞÂHİDÎ, Şâhidî Çelebid. ? - ö. 1522-53Madde AdıGörüntüle
18OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle