MEHMED NÛRÎ, İstanbullu

(d. 1841/1257 - ö. 1919/1337)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1257/1841 yılında İstanbul'da doğdu. Evkaf Nezâreti Vâridat Kalemi birinci mümeyyizlerinden İsmail Bey'in oğludur. Hâlid Efendi'nin kızı Hatice Hanım'la evliydi. Çocuğu olmamıştı. Arapça ve Farsçaya vakıftı. Sıbyan Mektebi'nde okuduktan ve cami derslerine devamdan sonra 1857 yılında Evkaf Nezareti Vâridat Odasına maaşsız olarak devama başladı. Bir süre sonra maaşa geçirildi. 1881 yılında Mülkiye mektebini bitirdi. Mülkiye'den mezun olduktan sonra 1882 yılında Molva kazası kaymakam vekilliğine, 1885'te Rıdvan, 1886'da Mutki, aynı yıl Ahlat, 1890'da Hizan, 1897'de Garzan kazaları kaymakamlıklarına; 1898'de Siirt Mutasarrıf Vekilliği'ne, 1902'de Sincar kazası kaymakamlığına getirildi. Bu görevde iken 1906 yıılnda emekliye sevkedildi. 1919 yılında emekli olarak oturmakta olduğu Edirne'de vefat etti.

Revnak adlı bir şiir mecmuası vardır, 1302 yılında 48 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Çankaya, Ali (Mücellidoğlu) (1968). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Nuri". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). "Mehmed Nuri". C. VI. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kavukçuoğlu, Denizd. 30 Ekim 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
3Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5KAMİLÎ, Hasan Deded. 1841 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD DEDE, Mehmed Es'ad Deded. 1841 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Hasand. 1834 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
8ÇELEBİZÂDE, Halild. 1864 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ES'AD BEY, Pîrî-zâded. 1851 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İHSÂN, Rizelid. ? - ö. 1920?MeslekGörüntüle
12HÂMİD, Seyyid Mehmed Hâmid Efendid. 1778-79 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SA'ÎD, Müftüzâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎK, Osman Refîk Efendi, Eyüplüd. 1802 - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Mehmed Hüsnî Efendi, Konyalıd. 1851 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nİ'MET, Ni'metullâh Efendid. 1700 - ö. 1773Madde AdıGörüntüle
17HÂSİM, Köprülü-zâde Es'add. ? - ö. 1726-1727Madde AdıGörüntüle
18MEDHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle