MEHMED, Paşmakçızâde Mehmed Efendi b. Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1682-83/1094)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul kadılarından Paşmakçızâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Paşmakçızâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Üsküdar kadılığı yaptı. 1094/1682-83 yılında vefat etti. Salih ve şair idi.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1015.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 920.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mehmed Efendi (Paşmakçızâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 205.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler