Mehmed Zîver

(d. 1867? / ö. ?)
Eğitimci, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. Midilli’nin ileri gelen ailelerinden Kulaksızzâdelerdendir. R. 1283 / M. 1867? tarihinde dünyaya gelmiştir. En eski tarihli eseri Tecrübe-i Kalem yahud Anibal’da (1887) geçen “Mekteb-i Sultanî şakirdanından” ibaresi tahsil hayatı konusunda bir fikir vermektedir. Sonraki eserlerinde görülen “Maarif müdürlerinden” ibaresi ise Mehmed Zîver’in meslek hayatı konusunda fikir verir. Mehmed Ziver, bu görevi kapsamında ilk olarak Cezayir-i Bahr-i Sefid’de sonrasında ise Edirne, Kosova, Yanya, İşkodra ve Trabzon’da eğitim müdürlüklerinde bulunmuştur. Mehmed Ziver'in Rodos Tarihi'ni yeni harflere aktaran Harid Fedai eserin önsözünde Ziver'in ölüm tarihi olarak 1911 yılını işaret ederken (Fedai 2013: 1) Hikmet-i Edebiye isimli eserini yeni harflere aktaran Bekir Şakir Konyalı; 1921'den sonra öldüğünü söyler (Konyalı 2017: 10).

Sa’y, Malûmât, Mürüvvet, Servet, Tercümân-ı Hakikat, Muhit, Gülşen, Nihal, Umran, Berk, Envâr-ı Zekâ, Servet-i Fünûn gibi dergi ve gazetelerde yazılarına rastladığımız Mehmed Ziver’in eserleri eğitim, tarih ve edebiyat alanlarında yoğunlaşır. İlk eseri olan Tecrübe-i Kalem yahud Anibal’da meşhur Kartacalı general Anibal hakkında bilgiler verilir. Mehmed Ziver’in edebiyatçı kimliğini öne çıkaran eserleri ise Hikmet-i Edebiye ve Mütalaat-ı Edebiye'dir. Bunlardan ilki edebiyat ile felsefe arasındaki ilişkileri sorgulamaya yönelik bir çalışma olması bakımından dikkat çekicidir. İkincisinde ise Ziver Bey’in çeşitli eserler ve yazarlar üzerine değerlendirmeleri, edebî münakaşaları görülmektedir. Ziver Bey’in eğitimci kimliği ise Bedraka-i Muallimîn isimli eserde görülür. Bu eserde eğitim-öğretim ve yönetim konusunda bilgiler bulunmaktadır.

Kaynakça

Nizamoğlu, Yüksel (2013). “Yanya Vilayetinin Durumuna Dair Hazırlanan Layihalar ve Sonuçları”. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. S. 33. 197-228.

Özakman, İbrahim (2018). "Mehmed Zîver’in Mütâlaât-ı Edebiyye Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. S. 69. 446-460.

Şanal, Mustafa; Topal, Temel (2017). “Meslekten Eğitimci Ziver Bey’in Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri”. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. S. 14. 156-168.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. İSMAİL ALPER KUMSAR
Yayın Tarihi: 13.09.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Tecrübe-i Kalem yahud AnibalMahmud Bey Matbaası / Dersaadet1887İnceleme
Hikmet-i EdebiyyeŞirket-i Mürettibiye Matbaası / İstanbul1889İnceleme
Güzel SözlerCemâl Efendi Matbaası / İstanbul1890İnceleme
Mütalaat-ı EdebiyyeMatbaa-i Vilâyet / Rodos1895İnceleme
Rodos TarihiVilayet Matbaası / Rodos1896İnceleme
Kıraat KitabıBahr-i Sefid Matbaası / Rodos1896İnceleme
Kıbrıs TarihiZaman Matbaası / Lefkoşa1896İnceleme
ZeytincilikVilayet Matbaası / Kosova1905İnceleme
Bedraka-i MualliminHanımlara Mahsus Gazete Matbaası / İstanbul1907İnceleme
Bin Bir GeceMahmud Bey Matbaası / İstanbul1910Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ozansoy, Munis Faikd. 22 Mart 1327/4 Nisan 1911 - ö. 31 Mart 1975Doğum YeriGörüntüle
2Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Doğum YeriGörüntüle
4Ozansoy, Munis Faikd. 22 Mart 1327/4 Nisan 1911 - ö. 31 Mart 1975Doğum YılıGörüntüle
5Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Doğum YılıGörüntüle
7Ozansoy, Munis Faikd. 22 Mart 1327/4 Nisan 1911 - ö. 31 Mart 1975Ölüm YılıGörüntüle
8Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Ölüm YılıGörüntüle
10Ozansoy, Munis Faikd. 22 Mart 1327/4 Nisan 1911 - ö. 31 Mart 1975MeslekGörüntüle
11Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
12ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68MeslekGörüntüle
13Ozansoy, Munis Faikd. 22 Mart 1327/4 Nisan 1911 - ö. 31 Mart 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ozansoy, Munis Faikd. 22 Mart 1327/4 Nisan 1911 - ö. 31 Mart 1975Madde AdıGörüntüle
17Mevkûfâtî Mehmed Efendid. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
18ŞÂKİR, Müftü Ebûbekir Efendizâde Ahmed Efendid. 1802-03 - ö. 1867-68Madde AdıGörüntüle