Mehmet Ali Ulvi

Ali Ulvi
(d. 1865 / ö. 16 Ekim 1922)
Devlet Adamı, Şair, Yazar,
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1865’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1885’te Mülkiye'den mezun olduktan sonra 1886’da Ticâret ve Ziraat Nezâreti Tercüme-i Fünûn Kalemi Kâtibliği'ne atanmış, 1888’de Rüsumat Emâneti Mektubî Kalemi Müsveddeliğine; 1889’da Mâliye Nezareti Kupon Kalemi Kâtibliği'ne ve yine aynı yıl Nezâret Muhasabat Umûm Müdürlüğü Merkez Hesapları Şubesi Katibliği’ne atanmıştır (Çankaya 1968-1969: 190). 1891’de Bursa Vilâyeti Maiyyet Memurluğu için görevlendirilmiş, burada üç yıl hizmet ettikten sonra kaymakamlığa tayin edilmiştir. 1894’de kaymakamlık stajının ardından Sivas/Azîziye, Afyon/Sandıklı, Aydın/Tavas, Yanya/Avlonya, Laros ve Hınıs kaymakamlıklarının ardından 1912'de geçici olarak Bitlis Valiliğine vekâlet eder ve aynı yıl Bâyezid mutasarrıflığı görevine geri döner. 1914’de Kerbelâ, iki ay kadar sonra da Çankırı mutasarrıflığına tayin olmuştur. 25 Mart 1919’da Kayseri ve 23 Nisan 1919’da Burdur sancaklarına mutasarrıf olarak atanır. 13 Mart 1920’de görevinden azledilir. Aynı yıl Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girer (TBMM Albümü 1920-1950 2010: 18). Meclis kayıtlarına göre daha sonra Erçin soyadını almış ve Mehmed Ali Erçin olarak kayda geçmiştir. 16 Ekim 1922’de milletvekili iken Ankara’da vefat etmiştir.

Mehmet Ali Ulvi, devrin süreli yayınlarda ilk telif ve tercüme eserlerini neşretmiştir. Bulunsun’da (1885) ve Bu da Bulunsun’da (1886) Fransızcadan tercümelerinin yanı sıra müzakere, tezkire ve fıkra örnekleri bir araya getirilmiştir. Gel Keyfim Gel (1886) mizahî latife ve fıkraları havi telif bir eserdir. Büyük Çocuklar (1887), çocukların ahlaki eğitimleri üzerine bir manzume ve 44 fıkrayı içermektedir. Gelişi Güzel’de (1887) eserlerinden seçtiği 38 şiiri mevcuttur. Tercümelerim (1887) başlıklı risalede ise Fransız şairlerinden Türkçeye kazandırdığı 13 manzum ve mensur çeviri mevcuttur.

Kaynakça

Ali Kemal (2016). Ömrüm. (haz. M. Kayahan Özgül). Ankara: Cümle yayınları

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 535-40104

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 643-48192

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 1575-118061

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4279-320874

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4289-321602

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4561-342034

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4598-344840

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Bâb-ı Âlî Evrak Odası, 4621-346518

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Mütenevvia Kısmı Belgeleri, 6-87

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 371-69

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 704-30

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 941-91

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 1114-76

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 2053-43

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 2164-107

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Dâhiliye Nezâreti Mektubî Kalemi, 2698-34

Devlet Arşivleri Başkanlığı, İrade Taltifat, 428-55

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Şifre Kalemi Belgeleri, 367-20

Devlet Arşivleri Başkanlığı, Şifre Kalemi Belgeleri, 367-107

Mücellidoğlu, Ali Çankaya (1968-1969). Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler Mülkiye Şeref Kitabı I. Cilt. Ankara: Mars Matbaası.

TBMM Albümü 1920-2010 1. Cilt 1920-1950 (2010). (Ed. Feridun Keşir, Fatih Ören, Necati Sungur)Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HAKAN SOYDAŞ
Yayın Tarihi: 22.05.2019
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
BulunsunMatbaa-i A. K. Tozliyan İdare-i Şirket-i Mürettibiye / İstanbul1885Çeviri
Bu da BulunsunKarabet ve Kasbar Matbaası / İstanbul1886Çeviri
Gel Keyfim GelA. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası / İstanbul1886Fıkra
Büyük ÇocuklarKitabcı Arakel / İstanbul1887Fıkra
Gelişi GüzelMihran Matbaası / İstanbul1887Şiir
TercümelerimKarabet ve Kasbar Matbaası / İstanbul1887Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Zeyyat Selimoğlud. 31 Mart 1922 - ö. 01 Temmuz 2000Doğum YeriGörüntüle
2NA'ÎMÎ, Naîmî Çelebid. ? - ö. 1563-64Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Karnasd. 7 Ekim 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5MAKBÛLE LEM'ÂN HANIMd. 1865 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6SIRRI BABA, Hüseyind. 1865 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
7Avanzâde Mehmet Süleymand. 1871 - ö. 1922Ölüm YılıGörüntüle
8SERDARÎd. 1834-1835 - ö. 1922Ölüm YılıGörüntüle
9SERDARÎ, Hacıd. 1833 - ö. 1919/1922Ölüm YılıGörüntüle
10Kazım Vehbi Orald. 1892 - ö. 16 Nisan 1985MeslekGörüntüle
11Attilâ Damard. 01 Ocak 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Durand. 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Sıtkı Akozand. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Hadi Okand. 1901 - ö. 25 Ağustos 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Reşat Nuri Güntekind. 26 Kasım 1889 - ö. 7 Aralık 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMET, Mehmet Şengüld. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HARAKÂNÎ, Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed (Cafer)d. 963 - ö. 1033Madde AdıGörüntüle
18ALİ, Bursalıd. ? - ö. 1804Madde AdıGörüntüle