Mehmet Sıtkı

İskeçeli Mehmed Sıdkı, İskeçeli Sıdkî, Sıdkî, Sıdkî Bey
(d. 1882 / ö. 19 Mayıs 1932)
Şair, Öğretmen, Hukukçu
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İskeçe'de doğdu. Babası İbrahim Hilmi Bey, memurdu. Eğitim hayatına İskeçe'de başladı ve İstanbul'da devam etti. Hukuk Mektebi'ni bitirdi. 1906 yılında önce Erzurum'a daha sonra Hınıs'a sürgüne gönderildi. Hukuk Mektebi muallimlerinden Nâzım Paşa'nın Erzurum valiliğine atanmasının ardından İstanbul'da kalmamak ve yazı yazmamak şartıyla affedildi. Gümilcine'ye gönderildi. Gümilcine Mutasarrıfı Mazhar Fuat Bey'in telkiniyle İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı.(TBEA 2001: 557) Daha sonra Selanik'e geçti. 1910 yılında edebiyat muallimi oldu. Edirne Sultanîsi'nde görev yaptı. Edirne'de faaliyet gösteren Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine dahil oldu. Yunanlıların kendisi hakkında idam emri çıkartmasının ardından Bulgaristan'a gitti. (İnal 1999: 2169) Edirne ve İstanbul'da çeşitli okullarda müdürlük ve öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1932 yılında vefat etti.

Mehmet Sıtkı, Hukuk Mektebi'nde okurken İrtika, Musavver Fen ve Edep, Terakki, Malumat gibi mecmualarda yazmaya başladı. (TDEA 1981: 1) İlk olarak Drama'da ardından Selanik'te Kâinat gazetesini neşretti. Bir süre Zaman gazetesinde çalıştı. (İnal 1999: 2169) Leylâk adlı eserini ilk önce Musavver Terakki gazetesinde tefrika etti (1319/1901). Bu eseri 1320/1902 yılında kitap halinde yayınladı. Yedi bölümden oluşan bu eserde Edmon ve Lorans'ın hikâyesi anlatılır. 1327/1909 yılında ise Hüsn-i Melûl kitabını yayınladı. Mehmet Sıtkı'nın Mezar, Ömr-i Harâb, Serâb, Muhâceret, Kara Günler ve Meriç Ağlarken adlı basılmamış eserleri bulunmaktadır.(TBEA 2001: 558)

Kaynakça

Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi(2001). "Mehmet Sıtkı". Yapı Kredi Yayınları. c.2. İstanbul. s.557.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal(1999). Son Asır Türk Şairleri. "Sıdkî". Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. c.4. Ankara. s.2169.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/Eserler/Terimler(1981). "Sıdkî Bey". Dergah Yayınları. c.8. İstanbul. s.1.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: HALİL CİN
Yayın Tarihi: 12.06.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
LeylâkAsır Matbaa ve Kütübhanesi / İstanbul1320Hikâye
Hüsn-i MelûlYako Lui Kütüphanesi / Edirne1327Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZİYE BACId. 1890 - ö. 1946Doğum YeriGörüntüle
2Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Doğum YeriGörüntüle
3Münevver Ayaşlıd. 1906 - ö. 20 Ağustos 1999Doğum YeriGörüntüle
4(MEVLEVİ) MEHMET ABDÜLBAKİd. 1882 - ö. 25.02.1935Doğum YılıGörüntüle
5Büngül, Nurettin Rüştüd. 1882 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
6Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Doğum YılıGörüntüle
7KARA HACI YUSİF OĞLUd. 1852 - ö. 1932Ölüm YılıGörüntüle
8FAKİRÎ CAFERd. 1866 - ö. 1932Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmed Fahri Paşad. 1860 - ö. 1932Ölüm YılıGörüntüle
10Muazzez Uslu Avcıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Gençay, Gürkald. 11 Kasım 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Rânâ İslam Değirmencid. 21 Temmuz 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Ali Ulvid. 1865 - ö. 16 Ekim 1922Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çıkıntaş, Abdülaziz Halisd. 1867 - ö. 6 Şubat 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Akyürek, Ahmet Remzid. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17SIDKÎ, Sıdkî Deded. ? - ö. 1640Madde AdıGörüntüle
18DÜRRÎ, Silahdar Mustafa Paşazâde Dürrî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle