Mehmet Sıtkı

İskeçeli Mehmed Sıdkı, İskeçeli Sıdkî, Sıdkî, Sıdkî Bey
(d. 1882 / ö. 19 Mayıs 1932)
Şair, Öğretmen, Hukukçu
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İskeçe'de doğdu. Babası İbrahim Hilmi Bey, memurdu. Eğitim hayatına İskeçe'de başladı ve İstanbul'da devam etti. Hukuk Mektebi'ni bitirdi. 1906 yılında önce Erzurum'a daha sonra Hınıs'a sürgüne gönderildi. Hukuk Mektebi muallimlerinden Nâzım Paşa'nın Erzurum valiliğine atanmasının ardından İstanbul'da kalmamak ve yazı yazmamak şartıyla affedildi. Gümilcine'ye gönderildi. Gümilcine Mutasarrıfı Mazhar Fuat Bey'in telkiniyle İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı.(TBEA 2001: 557) Daha sonra Selanik'e geçti. 1910 yılında edebiyat muallimi oldu. Edirne Sultanîsi'nde görev yaptı. Edirne'de faaliyet gösteren Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine dahil oldu. Yunanlıların kendisi hakkında idam emri çıkartmasının ardından Bulgaristan'a gitti. (İnal 1999: 2169) Edirne ve İstanbul'da çeşitli okullarda müdürlük ve öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1932 yılında vefat etti.

Mehmet Sıtkı, Hukuk Mektebi'nde okurken İrtika, Musavver Fen ve Edep, Terakki, Malumat gibi mecmualarda yazmaya başladı. (TDEA 1981: 1) İlk olarak Drama'da ardından Selanik'te Kâinat gazetesini neşretti. Bir süre Zaman gazetesinde çalıştı. (İnal 1999: 2169) Leylâk adlı eserini ilk önce Musavver Terakki gazetesinde tefrika etti (1319/1901). Bu eseri 1320/1902 yılında kitap halinde yayınladı. Yedi bölümden oluşan bu eserde Edmon ve Lorans'ın hikâyesi anlatılır. 1327/1909 yılında ise Hüsn-i Melûl kitabını yayınladı. Mehmet Sıtkı'nın Mezar, Ömr-i Harâb, Serâb, Muhâceret, Kara Günler ve Meriç Ağlarken adlı basılmamış eserleri bulunmaktadır.(TBEA 2001: 558)

Kaynakça

Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi(2001). "Mehmet Sıtkı". Yapı Kredi Yayınları. c.2. İstanbul. s.557.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal(1999). Son Asır Türk Şairleri. "Sıdkî". Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. c.4. Ankara. s.2169.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/Eserler/Terimler(1981). "Sıdkî Bey". Dergah Yayınları. c.8. İstanbul. s.1.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: HALİL CİN
Yayın Tarihi: 12.06.2019
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
LeylâkAsır Matbaa ve Kütübhanesi / İstanbul1320Hikâye
Hüsn-i MelûlYako Lui Kütüphanesi / Edirne1327Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Doğum YeriGörüntüle
2DERVİŞ KEMAL, Kemal Özcand. 1930 - ö. 25.04.2015Doğum YeriGörüntüle
3Haşim (Yenişehirli)d. 1860 - ö. 25 Kasım 1920Doğum YeriGörüntüle
4Besim Atalayd. 1882 - ö. 07 Kasım 1965Doğum YılıGörüntüle
5ÂKİF, Hasan Âkifd. 1882 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÜRAYİ, Gabrail Demirçovd. 1882 - ö. 1972Doğum YılıGörüntüle
7AYŞEd. 1868/1869 - ö. 30.06.1932Ölüm YılıGörüntüle
8ABBAS ORDUBADLI/ABBAS DEHRÎ(DEHRİLİ ABBAS), Abbasd. 1818 - ö. 1932Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Rasimd. 1865 - ö. 21 Eylül 1932Ölüm YılıGörüntüle
10Cenap Muhittin Kozanoğlud. 1892 - ö. 4 Aralık 1972MeslekGörüntüle
11Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Muazzez Menemencioğlud. 25 Haziran 1929 - ö. 7 Ekim 2011MeslekGörüntüle
13Hüseyin Avni Ozand. 1881 - ö. 26 Mart 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kadircan Kaflıd. 1889 - ö. 1969Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tahsin Nahitd. 1887 - ö. 12 Mayıs 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÛZÎ, Mehmed Emind. 1839 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17HASAN, Mehmed Hasan Han, Dağıstanlıd. ? - ö. 1831Madde AdıGörüntüle
18Mehmet S. Fidancıd. 05 Temmuz 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle