MEKKÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. 1786/1200)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehmed Süreyyâ'ya göre (1996:1079), Mekkî müderrislik ve mollalık görevlerinde bulundu. Daha sonra ilmiyye mesleğinde Mekke payesini aldı. Cemaziyülahir 1200/Nisan 1786'da vefat etti ve Eyüp civarında defnolundu. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) ve S. Ali Kahraman (aktaran) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmani. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. IV:1079.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 20.05.2013

Eserlerinden Örnekler