MEKKÎ Mehmed, Mekkeli

(d. 1843/1259 - ö. 1910/1328)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1843 yılında Mekke'de doğdu. Asıl adı Mehmed Mekkî Efendi'dir. Sirozî-zâde Ali Rıza Bey'in oğludur. Dedesi Meclis-i Vâlâ müftüsü sudûrdan Sirozî-zâde Tâhir Efendi'dir. Servet-i Fünun sahibi Ahmet İhsan Tokgöz damadı idi. Hakkı Devrim bu sülaledendir. Mekkî, hususi hocalardan ders okudu. Arapça, Farsça öğrendi. Medrese öğrenimi gördü. On altı yaşında İstanbul müderrisliği ruusunu aldı. İstanbul Bab Mahkemesi kitabetinde; 1868'de Lapseki, 1869'da Bergama, 1870'de Silistre naipliklerinde; 1874'te Adana Divan-ı Temyiz başkanlığında; 1876'da Teke, 1877'de Sakız, 1878'de Musul, 1880'de Karahisar-ı Sahib, 1885'te Diyarbakır, 1886'da Sivas, 1887'de Adana, 1891'de Halep, 1895'te Suriye, 1898'de Bursa, 1899'da Selanik naipliklerinde; 1903'te Meclis-i İdâre-i Emvâl eytâm üyeliğinde bulundu. 1904'te Mahkeme-i Teftîş-i Evkaf müsteşarlığına tayin edildi, 1907'de Anadolu Kazaskerliği payesi verildi. Meşrutiyetten sonra emekli oldu. 1910 yılında İstanbul'da vefat etti. Karacaahmet Kabristanı'na defnolundu.

Türkçeden başka Arapça ve Farsça şiirleri de olan Mekkî'nin Dîvân'ı elde yoktur. Kaynaklar nazmının ve nesrinin düzgün, sözlerinin güçlü olduğunu bildiriyor.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Keskin, Mustafa vd. (hzl.) (2008). Mehmed Zeki Pakalın - Sicill-i Osmânî Zeyli. C. XII. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül gamdan haber-dâr olmadan şâd olmak istersin

Kimin şâkirdisin kim bizden üstâd olmak istersin

Nasîb aldıysa söyle rûzgârın germ ü serdinden

Meserretden ne gördün gamdan âzâd olmak istersin

Haber ver ser-güzeştin defter-i uşşâka kayd olsun

Miyân-ı ehl-i dilde sen nasıl yâd olmak istersin

Aceb sen Kûhken'lik eyledin mi nâm-ı Şîrîn'e

Ne koz kırdın ki bilsem şimdi Ferhâd olmak istersin

Bu işret-gehde Mekkî kangı câmın mesti oldun sen

Esâsından harâb olmuşken âbâd olmak istersin

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 954.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİYÂZÎ, Mehmed Riyâzî Efendid. 1572 - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL SAFÂd. 1867 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
3Akyüz, Ali Kâmid. 1873 - ö. 11 Mart 1945Doğum YeriGörüntüle
4BEZLÎ, Çankırılıd. 1843 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5REFÎK, Mustafa Refîk, İstanbullud. 1843 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎd. 1843? - ö. 1911?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFAd. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8AYŞEd. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10İSMET, Mehmed Efendid. 1750 - ö. 1807MeslekGörüntüle
11SÂDIK, Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709MeslekGörüntüle
12GANÎ, Emîrşâh-zâde Abdülganî Efendid. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
13ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Küçük Ahmed Hamdî, Karslıd. 1816 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRETÎd. ? - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle
17ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
18SÂFÎ, Cezerî Kâsım Paşad. ? - ö. Mart 1502'den sonra, 1532-33’ten önce?Madde AdıGörüntüle