MEKKÎ Mehmed, Mekkeli

(d. 1843/1259 - ö. 1910/1328)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1843 yılında Mekke'de doğdu. Asıl adı Mehmed Mekkî Efendi'dir. Sirozî-zâde Ali Rıza Bey'in oğludur. Dedesi Meclis-i Vâlâ müftüsü sudûrdan Sirozî-zâde Tâhir Efendi'dir. Servet-i Fünun sahibi Ahmet İhsan Tokgöz damadı idi. Hakkı Devrim bu sülaledendir. Mekkî, hususi hocalardan ders okudu. Arapça, Farsça öğrendi. Medrese öğrenimi gördü. On altı yaşında İstanbul müderrisliği ruusunu aldı. İstanbul Bab Mahkemesi kitabetinde; 1868'de Lapseki, 1869'da Bergama, 1870'de Silistre naipliklerinde; 1874'te Adana Divan-ı Temyiz başkanlığında; 1876'da Teke, 1877'de Sakız, 1878'de Musul, 1880'de Karahisar-ı Sahib, 1885'te Diyarbakır, 1886'da Sivas, 1887'de Adana, 1891'de Halep, 1895'te Suriye, 1898'de Bursa, 1899'da Selanik naipliklerinde; 1903'te Meclis-i İdâre-i Emvâl eytâm üyeliğinde bulundu. 1904'te Mahkeme-i Teftîş-i Evkaf müsteşarlığına tayin edildi, 1907'de Anadolu Kazaskerliği payesi verildi. Meşrutiyetten sonra emekli oldu. 1910 yılında İstanbul'da vefat etti. Karacaahmet Kabristanı'na defnolundu.

Türkçeden başka Arapça ve Farsça şiirleri de olan Mekkî'nin Dîvân'ı elde yoktur. Kaynaklar nazmının ve nesrinin düzgün, sözlerinin güçlü olduğunu bildiriyor.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Keskin, Mustafa vd. (hzl.) (2008). Mehmed Zeki Pakalın - Sicill-i Osmânî Zeyli. C. XII. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül gamdan haber-dâr olmadan şâd olmak istersin

Kimin şâkirdisin kim bizden üstâd olmak istersin

Nasîb aldıysa söyle rûzgârın germ ü serdinden

Meserretden ne gördün gamdan âzâd olmak istersin

Haber ver ser-güzeştin defter-i uşşâka kayd olsun

Miyân-ı ehl-i dilde sen nasıl yâd olmak istersin

Aceb sen Kûhken'lik eyledin mi nâm-ı Şîrîn'e

Ne koz kırdın ki bilsem şimdi Ferhâd olmak istersin

Bu işret-gehde Mekkî kangı câmın mesti oldun sen

Esâsından harâb olmuşken âbâd olmak istersin

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 954.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Safad. 1867 - ö. 24 Mart 1901Doğum YeriGörüntüle
2Muhittin Mekkid. 1874 - ö. 1936Doğum YeriGörüntüle
3RİYÂZÎ, Mehmed Riyâzî Efendid. 1572 - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
4ESİRÎ, Mehmetd. 1843 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyind. 1843 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7NURİd. ? - ö. 1910-1915 (?)Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD SEYFÎd. 1864 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9HASAN FEHMÎ PAŞA, Batumlud. 1836 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10Çeşmî, Mehmed Efendid. ? - ö. 1634MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
12SADRÎ, Uşşâkî-zâde Sadreddîn Efendid. ? - ö. 30 Mart 1795MeslekGörüntüle
13NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂKİR, Mehmed Şâkir, İstanbullud. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Enderunlu, Hazinelid. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceMadde AdıGörüntüle
17HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıMadde AdıGörüntüle