MEKKÎ Mehmed, Mekkeli

(d. 1843/1259 - ö. 1910/1328)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1843 yılında Mekke'de doğdu. Asıl adı Mehmed Mekkî Efendi'dir. Sirozî-zâde Ali Rıza Bey'in oğludur. Dedesi Meclis-i Vâlâ müftüsü sudûrdan Sirozî-zâde Tâhir Efendi'dir. Servet-i Fünun sahibi Ahmet İhsan Tokgöz damadı idi. Hakkı Devrim bu sülaledendir. Mekkî, hususi hocalardan ders okudu. Arapça, Farsça öğrendi. Medrese öğrenimi gördü. On altı yaşında İstanbul müderrisliği ruusunu aldı. İstanbul Bab Mahkemesi kitabetinde; 1868'de Lapseki, 1869'da Bergama, 1870'de Silistre naipliklerinde; 1874'te Adana Divan-ı Temyiz başkanlığında; 1876'da Teke, 1877'de Sakız, 1878'de Musul, 1880'de Karahisar-ı Sahib, 1885'te Diyarbakır, 1886'da Sivas, 1887'de Adana, 1891'de Halep, 1895'te Suriye, 1898'de Bursa, 1899'da Selanik naipliklerinde; 1903'te Meclis-i İdâre-i Emvâl eytâm üyeliğinde bulundu. 1904'te Mahkeme-i Teftîş-i Evkaf müsteşarlığına tayin edildi, 1907'de Anadolu Kazaskerliği payesi verildi. Meşrutiyetten sonra emekli oldu. 1910 yılında İstanbul'da vefat etti. Karacaahmet Kabristanı'na defnolundu.

Türkçeden başka Arapça ve Farsça şiirleri de olan Mekkî'nin Dîvân'ı elde yoktur. Kaynaklar nazmının ve nesrinin düzgün, sözlerinin güçlü olduğunu bildiriyor.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Keskin, Mustafa vd. (hzl.) (2008). Mehmed Zeki Pakalın - Sicill-i Osmânî Zeyli. C. XII. Ankara: TTK Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül gamdan haber-dâr olmadan şâd olmak istersin

Kimin şâkirdisin kim bizden üstâd olmak istersin

Nasîb aldıysa söyle rûzgârın germ ü serdinden

Meserretden ne gördün gamdan âzâd olmak istersin

Haber ver ser-güzeştin defter-i uşşâka kayd olsun

Miyân-ı ehl-i dilde sen nasıl yâd olmak istersin

Aceb sen Kûhken'lik eyledin mi nâm-ı Şîrîn'e

Ne koz kırdın ki bilsem şimdi Ferhâd olmak istersin

Bu işret-gehde Mekkî kangı câmın mesti oldun sen

Esâsından harâb olmuşken âbâd olmak istersin

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 954.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Safad. 1867 - ö. 24 Mart 1901Doğum YeriGörüntüle
2Muhittin Mekkid. 1874 - ö. 1936Doğum YeriGörüntüle
3MEKKÎ, Mehmed Efendid. 1714 - ö. 1797Doğum YeriGörüntüle
4HÜSNÎ, Sarıhatipzade Hüseyind. 1843 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5ÇERKEŞÎ, Mehmet Hilmid. 1843 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
6FASSAL MUSTAFAd. 1843 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
7AYŞEd. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8FÎRÛZ, Muhammed Rahîm Sânîd. 1847 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9LUTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lutfîd. ? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10DEDE EFENDİ, Seyyid Mehmedd. 1640/41 - ö. 1733/1734MeslekGörüntüle
11CA’FER, Tâcî-zâde Ca’fer Çelebid. Ağustos 1452 - ö. 18 Ağustos 1515MeslekGörüntüle
12İZZET, Kazasker Hâcı Mustafâ İzzet Efendid. 1801-02 - ö. 1877MeslekGörüntüle
13DERVÎŞ, Es-Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED ŞU'AYB BEY, İstanbullud. 1876 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17GAYRET, Gayret Çelebid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Kınalızade Abdurrahmand. 1582-83 - ö. 1629Madde AdıGörüntüle