MESÎHÎ, Mesîhî-i Şarkî

(d. ?/? - ö. 970/1562-63)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakırlıdır. Ermeni Mesîhî olarak anıldı. Gençliğini eğitim ve edebiyatla uğraşarak geçirdi. Genç yaşındayken söylediği şiirlerle şöhret buldu. Ticaretle uğraştı. İstanbul ve Edirne’de tüccarlık yaptı. Daha sonra yine ticaret için Venedik’e gitti ve burada kaldı. Venedik’te Farsça ve Türkçe muallimliği yaptı. Özellikle Farsçada ve ta’lik yazmada maharetli idi. 970/1562-63 yılında vefat etti. Âşık Çelebi Mesîhî’nin Ermenî ve Hristiyan olduğunu (Kılıç 2010: 840), Ali Emîrî Ermeni olduğunu (Yılmaztürk 1999: 590) söylerken Kâtip Çelebi Türk olduğunu beyan eder (Kâtip Çelebi 2013: 668).

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rıfat Bilge (hzl.) (1971). Kâtip Çelebi, Keşf-el-Zunûn. İstanbul: MEB Yay. 

Yılmaztürk, Hasan (hzl.) (1999). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’in Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 30.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bülbülün şûr u figânın görüben eylediler

Gonce-i tâze tebessüm gül-i ahmer hande

Bir kişinün ki geçer yâri ile hoş vakti

Tâli’ ü bahtı irür o kişinün ferhunde

Ey hoş ol vakt Mesîhî ki sinin hâlinga

Yâr-ı düzdîde bakup eyleye şekker-hande

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 840). 

Soyunup uryân olup görgeçde cânân toncuga

Ten libâsın çâk idüp girmek diler cân toncuga

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 841). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834MeslekGörüntüle
13MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED ŞÜKRÜd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17HALÎFE, Halîfe Çelebid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Keşânî-zâde Muallim Mustafa Hamdîd. ? - ö. 1834Madde AdıGörüntüle