MESÎHÎ, Mesîhî-i Şarkî

(d. ?/? - ö. 1562-63/970)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakırlıdır. Ermeni Mesîhî olarak anıldı. Gençliğini eğitim ve edebiyatla uğraşarak geçirdi. Genç yaşındayken söylediği şiirlerle şöhret buldu. Ticaretle uğraştı. İstanbul ve Edirne’de tüccarlık yaptı. Daha sonra yine ticaret için Venedik’e gitti ve burada kaldı. Venedik’te Farsça ve Türkçe muallimliği yaptı. Özellikle Farsçada ve ta’lik yazmada maharetli idi. 970/1562-63 yılında vefat etti. Âşık Çelebi Mesîhî’nin Ermenî ve Hristiyan olduğunu (Kılıç 2010: 840), Ali Emîrî Ermeni olduğunu (Yılmaztürk 1999: 590) söylerken Kâtip Çelebi Türk olduğunu beyan eder (Kâtip Çelebi 2013: 668).

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rıfat Bilge (hzl.) (1971). Kâtip Çelebi, Keşf-el-Zunûn. İstanbul: MEB Yay. 

Yılmaztürk, Hasan (hzl.) (1999). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid’in Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 30.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Hatt-ı gül-gûn safhadan hâk eylemez üstâdlar

Eyleme şâhum yüzünden hatt-ı reyhânı tırâş

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 504. 

Dağ üzre dâğ yakdı dil-i derdnâke aşk

Yandı çerâg-ı mürde yine hânkâhda

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 504. 

Bülbülün şûr u figânın görüben eylediler

Gonce-i tâze tebessüm gül-i ahmer hande

Bir kişinün ki geçer yâri ile hoş vakti

Tâli’ ü bahtı irür o kişinün ferhunde

Ey hoş ol vakt Mesîhî ki sinin hâlinga

Yâr-ı düzdîde bakup eyleye şekker-hande

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 840. 

Yine dil bülbülünün gulguli bar

Gâlibâ tâze açılgan güli bar

Zâhide Ka’be vü meyhâne bana

Lâ-cerem her kişinün bir yolı bar

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 840-841. 

Soyunup uryân olup görgeçde cânân toncuga

Ten libâsın çâk idüp girmek diler cân toncuga

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 841. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Asena, Orhand. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Doğum YeriGörüntüle
2İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
3NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Doğum YeriGörüntüle
4Asena, Orhand. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Doğum YılıGörüntüle
5İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
6NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Doğum YılıGörüntüle
7Asena, Orhand. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Ölüm YılıGörüntüle
8İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
9NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Ölüm YılıGörüntüle
10Asena, Orhand. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001MeslekGörüntüle
11İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
12NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58MeslekGörüntüle
13Asena, Orhand. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Asena, Orhand. 7 Ocak 1922 - ö. 15 Şubat 2001Madde AdıGörüntüle
17İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
18NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendid. ? - ö. 1656-58Madde AdıGörüntüle