MEŞKÎ, Mehmed Meşkî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1004/1595-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Meşkî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Tokat’ta doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Divan-ı hümayunda kâtiplik yaptı. 1004/1595-96 yılında İstanbul’da vefat etti ve buraya defnedildi.

Meşkî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi edebi kişiliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 4. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Belediye 11. vr. 173b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 100b.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Ne denlü çogalsa cürm ü günâhun

Yine dergâh-ı Hakdan olma hâlî

Olupdur rahmeti kahrına gâlib

On artıkdur celâlinden cemâli

xxx

Hâr sanman görinen şâh-ı gül üzre bülbülün

Tırnagı kalınca çalışdı visâline gülün

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 173b).

xxx

Zülf-i siyâh içinde ol ebrû-yı zerd-fâm

Altun oluk gibi görinür Ka’be’de hemân

(Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 135).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEFİL EDNA/FAKİR EDNA/EDNA/DERTLİ, Abuzer Doğanayd. 1902 - ö. 1965Doğum YeriGörüntüle
2ALİ KURTd. 1931 - ö. 26.08.2010Doğum YeriGörüntüle
3HIDIR BEKTAŞd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEFİL EDNA/FAKİR EDNA/EDNA/DERTLİ, Abuzer Doğanayd. 1902 - ö. 1965Doğum YılıGörüntüle
5ALİ KURTd. 1931 - ö. 26.08.2010Doğum YılıGörüntüle
6HIDIR BEKTAŞd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SEFİL EDNA/FAKİR EDNA/EDNA/DERTLİ, Abuzer Doğanayd. 1902 - ö. 1965Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ KURTd. 1931 - ö. 26.08.2010Ölüm YılıGörüntüle
9HIDIR BEKTAŞd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SEFİL EDNA/FAKİR EDNA/EDNA/DERTLİ, Abuzer Doğanayd. 1902 - ö. 1965MeslekGörüntüle
11ALİ KURTd. 1931 - ö. 26.08.2010MeslekGörüntüle
12HIDIR BEKTAŞd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SEFİL EDNA/FAKİR EDNA/EDNA/DERTLİ, Abuzer Doğanayd. 1902 - ö. 1965Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ KURTd. 1931 - ö. 26.08.2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HIDIR BEKTAŞd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEFİL EDNA/FAKİR EDNA/EDNA/DERTLİ, Abuzer Doğanayd. 1902 - ö. 1965Madde AdıGörüntüle
17ALİ KURTd. 1931 - ö. 26.08.2010Madde AdıGörüntüle
18HIDIR BEKTAŞd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle