MEŞKÎ, Mehmed Meşkî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1595-96/1004)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Meşkî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Tokat’ta doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Divan-ı hümayunda kâtiplik yaptı. 1004/1595-96 yılında İstanbul’da vefat etti ve buraya defnedildi.

Meşkî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi edebi kişiliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 4. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Belediye 11. vr. 173b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 100b.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Ne denlü çogalsa cürm ü günâhun

Yine dergâh-ı Hakdan olma hâlî

Olupdur rahmeti kahrına gâlib

On artıkdur celâlinden cemâli

xxx

Hâr sanman görinen şâh-ı gül üzre bülbülün

Tırnagı kalınca çalışdı visâline gülün

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 173b).

xxx

Zülf-i siyâh içinde ol ebrû-yı zerd-fâm

Altun oluk gibi görinür Ka’be’de hemân

(Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 135).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Aydınd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Uçurum, Mustafad. 10 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Aydınd. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Uçurum, Mustafad. 10 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Aydınd. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Uçurum, Mustafad. 10 Haziran 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Aydınd. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Uçurum, Mustafad. 10 Haziran 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hasan Aydınd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Uçurum, Mustafad. 10 Haziran 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Aydınd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mustafa Başpınard. 03 Şubat 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Uçurum, Mustafad. 10 Haziran 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle