MEŞREBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş Meşrebî, Hemedanlı'dır. Hayatı hakkında bilgimiz bulunmamakla birlikte Kaf-zâde Fâizî'nin verdiği beyitler, söyleyiş bakımından onun Anadolu Türkçesini iyi bildiğini göstermektedir.

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 686

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 958

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.12.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hilâl-i evc-i hüsn olmış melâhat subhına zîver

Degüldür cebhesi üzre ser-i destâr-ı zer-târı

***

Gül bâga geldi meclis-i şâhâne eyledi

Birkaç kadehle bülbüli mestâne eyledi

***

Şem' itme bezm-i hasrete ben nâ-tüvânunı

Şule ne denlü olsa gerek bir giyâhda

***

O mâhun câm-ı meyde 'aks-i rûy-ı nûr-perverdi

Hemân Belkîs-ı meh-tâba benzer ferş-i mînâda

***

Dile kasd itdi gamzen nâgehân hüsnün kemîninden

Çıkardı hancerin san bir fidâyî âstîninden

***

Dâg üzre dâg yakdı dil-i derdnâke 'aşk

Yandı çerâg-ı mürde yine hânkâhda

(Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 686.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEHÂBÎd. ? - ö. 1562/63 veya 1563/64Doğum YeriGörüntüle
2MEMMED ELİ KEREFİSLİd. ? - ö. 1966Doğum YeriGörüntüle
3KASIMİ TEMETTÜNd. ? - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
4SEHÂBÎd. ? - ö. 1562/63 veya 1563/64Doğum YılıGörüntüle
5MEMMED ELİ KEREFİSLİd. ? - ö. 1966Doğum YılıGörüntüle
6KASIMİ TEMETTÜNd. ? - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
7SEHÂBÎd. ? - ö. 1562/63 veya 1563/64Ölüm YılıGörüntüle
8MEMMED ELİ KEREFİSLİd. ? - ö. 1966Ölüm YılıGörüntüle
9KASIMİ TEMETTÜNd. ? - ö. 2001Ölüm YılıGörüntüle
10SEHÂBÎd. ? - ö. 1562/63 veya 1563/64Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEMMED ELİ KEREFİSLİd. ? - ö. 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KASIMİ TEMETTÜNd. ? - ö. 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEHÂBÎd. ? - ö. 1562/63 veya 1563/64Madde AdıGörüntüle
14MEMMED ELİ KEREFİSLİd. ? - ö. 1966Madde AdıGörüntüle
15KASIMİ TEMETTÜNd. ? - ö. 2001Madde AdıGörüntüle