MES'ÛD

(d. 1780?/1195? - ö. 1873/1290)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Çevresinde “Mes’ûd-ı Rahmet-âlûd” namıyla tanındı. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte kendisi gibi şair olan ağabeyi Sâlim Efendi’nin doğumuna nispeten 1195/1780 tarihinde doğduğu anlaşılmaktadır (Güven 1999: 73). Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Râgıb Bey Mecmûa'sında şair hakkında verilen kısa malumata göre Kayseri müftüsü meşhur Hisarcıklızâde Mustafa Haşim Efendi’nin oğlu olup eğitimini tamamladıktan sonra birtakım devlet hizmetlerinde bulunmuş, edip ve övgüye değer bir kimsedir (Güven 1999: 73, Güven 2000: 90). Gavremzâde Şeyhî’nin Mecmûa’sında yer alan bir şiirinin başlığından ve sondaki tarihten şairin 1232/1816-17 senesinde Karahisar-ı Sâhib’in Sandıklı kazasında memuriyette bulunduğu anlaşılmaktadır. 1290/1873 yılında vefat etti. Hacıkılıç Camii civarında medfundur.

Mes’ûd’un bir Dîvân’ı bilinmiyorsa da özellikle yöresel şiir mecmualarında şiirleri mevcuttur. Bu şiirlerden 40’a yakını neşredilmiştir (Güven 1999: 73-128). Şairin Kayseri’deki muhtelif eserlerde bulunan kitâbelerdeki tarih manzumelerine bakılırsa döneminde Kayseri’de özellikle tarih düşürmesiyle tanındığı söylenebilir. Ayrıca Gavremzâde Şeyhî Mecmuası’nda bir miktar şiirinin Fuzûlî, Nedîm, Vehbî, Nazîm vs. gibi büyük şairler arasında yer aldığına göre çağdaşı yerel şairler arasında belli bir şöhreti olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 

Akyurt, Yusuf. Kayseriyye Şehri ve Civarı. TTK Kütüphanesi. Y.610. 54.

Diriöz, Meserret, Haydar Ali Diriöz (hzl.). (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Gavremzâde Şeyhî. Mecmû’a. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Özel Kütüphanesi. Millî Kütüphane MFA (A) 4276.

Güven, Ahmet Emin (1999). Şair Hisarcıklızadeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Mecmualar. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 

Palamutoğlu, Mehmet (hzl.) (1978). Ahmet Nazif, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri: Kayseri Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Beni mehcûr kıldı sifle çerh âhû-nigâhımdan

Tutuşsun sû-be-sû bâmı şerâr-ı dûd-ı âhımdan

Ne gerdûn-ı sitemgerden ne nâ-yâb-ı hüner-verden

Benim pesmânde-i keff olduğum baht-ı siyâhımdan

 

Şu denlü garka-i deryâ-yı ye’s oldum bu eyyâmda

Meded-reslik bana emr-i muhâl püşt-i penâhımdan

 

Yerim bir lâne-i ahzân u gamdır kim bu âlemde

Uçar her cânibe murgân-ı gam künc-i külâhımdan

 

Beni ger şüst u şû itmezse âb-ı mağfiret âyâ

Ne rütbe ehl-i haşr-âlûd olur çirk-i günâhımdan

 

Ben oldum sû-be-sû iklîm-i aşka şimdi fermân-rev

Hemân dûr itmesün Feyyâz-ı Mutlak böyle câhımdan

 

Nihâl-i hüşk-i mâ fi’l-bâl-i âmâlim yine Mes’ûd

Aceb mi sebzedâr olsa şu eşk-i bâmgâhımdan

Gavremzâde Şeyhî. Mecmû’a. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Özel Kütüphanesi. Millî Kütüphane MFA (A) 4276. 280.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İSMAİLd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İSMAİLd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMAİLd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜNNAFİd. 1845 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İSMAİLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Adnan Büyükbaşd. 24 Haziran 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle