Mes'ud, Hekimbaşızâde/Hammalzâde Mes'ud Efendi

(d. ?/? - ö. Kasım-Aralık/1083 Şaban)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hekimbaşızâde veya Hammalzâde Mes'ûd Efendi olarak tanındı. Babası hekimbaşı Hammalzâde Mehmed Efendi'dir. Hammalzâde Mehmed Efendi'nin babası yani Mes'ûd Efendi'nin dedesi Ahmed Efendi'dir. Hammalzâde Mes'ûd Efendi, Salih Efendi'nin ardından hekimbaşı oldu. Hammalzâde Mes'ûd Efendi, 1083 Şaban'ında / Kasım-Aralık 1672 yılında vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 953.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay. 169.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.07.2014

Eserlerinden Örnekler