Mes'ud, Hekimbaşı-zâde/Hammal-zâde Mes'ud Efendi

(d. ?/? - ö. 1083 Şaban/Kasım-Aralık 1672)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hekimbaşı-zâde veya Hammal-zâde Mes'ûd Efendi olarak tanındı. Babası hekimbaşı Hammal-zâde Mehmed Efendi'dir. Hammal-zâde Mehmed Efendi'nin babası yani Mes'ûd Efendi'nin dedesi Ahmed Efendi'dir. Hammal-zâde Mes'ûd Efendi, Salih Efendi'nin ardından hekimbaşı oldu. Hammal-zâde Mes'ûd Efendi, 1083 Şaban'ında/ Kasım-Aralık 1672 yılında vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 953.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Amire Yay. 169.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler