MEVLÂNÂ LATÎFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)

Nevâyî’nin, Mecâlisü’n-Nefâyis’in ikinci meclisinde ele aldığı çocukluğu ve gençliği zamanında görüşüp tanıştığı ancak tezkirenin tamamlandığı 1491 senesinde bazıları vefat etmiş şairlerden birisi de Mevlânâ Latîfî’dir. Nevâyî’ye göre Latîfî’nin ne doğduğu yer ne de mezarının nerede olduğu bellidir. Genç yaşta vefat ettiği için de ondan geriye az sayıda şiir kalmıştır. Şiirleri Türk söyleyişine uygun olup neşeli yaratılışının izlerini taşımaktadır (Eraslan 2001: 31, 69; 345, 384).

Kaynakça

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH SONA
Yayın Tarihi: 31.10.2016

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Gâh akar ki tamar lebiñ şekeri

Bizge tigmes mü hîç akar tamarı 

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay. 384.