MEYLÎ, Mehmed Meylî Kurânî

(d. 1713/1124 - ö. 1781/1195)
Tekke Şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Türkiye Dışı)

Asıl adı Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'ne göre Mehmet Güranî, Samir Vildiç’e göre Mehmed Meylî Kurânî (www.bilgelerzirvesi.org) olan şair 1713 yılında Saraybosna’da doğmuştur ve şehrin bu isimle anılan önemli bir ailesinin oğludur. Hattat, derviş ve şair olarak tanınan, doğduğu şehirde çok iyi bir eğitim aldığı bilinen Meylî Derviş Mehmed, Sekâkî adıyla tanınan Kâdirî şeyhi Salih oğlu Hacı Mehmed Efendi’ye intisap etmiş ve şeyhi öldüğünde de onun yerine geçmiştir. 1768 yılında Karadağ ile yapılan savaşa Vezir (Muhsinzâde) Mehmed Paşa ile katıldığı bilinmektedir (1990: 323). Meylî Derviş Mehmet 1781 yılında Travnik'te vefat etmiş ve oradaki Yeni Cami bahçesine gömülmüştür. 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'ne göre yaşadığı dönemde Bosna’nın en iyi şairi olarak tanınırdı (1990: 323). Çok erken yaşlardan itibaren şiirle uğraştığı bilinen Meylî, çok sayıda manzume kaleme almış ayrıca arkasında bir de şiir mecmuası bırakmıştır (www.bilgelerzirvesi.org). Çağdaşı olan Mula Mustafa Başeskiya, Meylî’den şu şekilde bahsetmektedir:"Meylî mahlasını kullanan Kurânî, itibarlı bir aileden gelen derviş, âlim ve bilgili, Bosna’da benzeri olmayan iyi bir şâirdir. O da yerliydi. Bekâr, ak sakallı, akıllı, hafızası iyi olan, iyi yetiştirilmiş ve bilgili biriydi. Ressamdı. Nihayet, Arapça gramerini bilmesine rağmen Arapça bilen biri olarak öne çıkmamıştır. Talik yazısını çok iyi kullanırdı” (www.bilgelerzirvesi.org). Şiirlerini çoğunlukla Türkçe yazan ve şiirlerinde Meylî mahlasını kullanan şairin Arapça ve Farsça da eserler verdiği bilgisine ulaşılsa da bu eserlerinden örnekler kaynaklarda yer almamaktadır. Şiirden başka hüsn-ü hat ile uğraştığı ve talikte (hat sanatında bir yazı türü) usta olduğu bilinmektedir. Saraybosna’daki Kadiri tekkesinde bulunan levhalar Meylî Derviş’in eseridir.

Kaynakça

http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/pdf/samir-vildic [erişim tarihi: 07.02.2015].

“Meyli Derviş Mehmet” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 323.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hamdi Nüzhet Çançard. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YeriGörüntüle
2TEVEKKÜLÎ DEDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÂTİBÎ, Mustafad. ? - ö. 1667-1668Doğum YeriGörüntüle
4CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Doğum YılıGörüntüle
5ÂTIF, İmamzâde Hâfız Mehmed Emin Âtıf Efendid. 1713-14 - ö. 1743Doğum YılıGörüntüle
6TÂHİR, Mahmûd Efendi-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 1781-82Ölüm YılıGörüntüle
7İSHAK, Mollacık-zâde İshak Efendid. 25 Şubat 1709 - ö. 1 Aralık 1781Ölüm YılıGörüntüle
8CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
9ÂFİTÂBÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1573MeslekGörüntüle
10SİYÂHÎ, Ahmed Siyahî Efendid. ? - ö. 1687-88MeslekGörüntüle
11NÂMÎ, Tavasî Mehmed Nâmî Efendid. ? - ö. 1800MeslekGörüntüle
12VAHDETÎ, Osmand. ? - ö. 1723Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SALÂHÎ, Abdullah Salâhaddînd. 1705 - ö. 27.12.1782Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KARA HAMZAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEBÎRÎd. ? - ö. Temmuz-Ağustos 1509Madde AdıGörüntüle
16HİSȂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VELİ BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle