MIZARLI, Mehmet Yılmaz

(d. 1933 / ö. -)
âşık, esnaf
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmet Yılmaz olan ve çevresindekiler tarafından Âşık Mızarlı Mehmet olarak tanınan şair, 1933 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinin Mızar köyünde doğar. Âşığın babasının adı Ahmet, annesinin adı Ayşe'dir (Ayuş). Babası Mızar köyünden olup annesi Gaziantep’in yerlisidir. Aslen Türkmendirler. Soyadı kanunundan önce köyde “Keklikler” olarak bilinirler. Dedeleri, Keklik Ahmet ve Keklik Mahmut isimleri ile anılır (Erdemir 2007: 6).

Âşık Mızarlı'nın okuma yazması yoktur. O, 1955 yılında askere giderek 4 ay Kütahya’da, 20 ay ise Eskişehir’de olmak üzere iki yılda askerliğini tamamlar. Mızarlı Mehmet’in babası çobandır. Kendisi de askere gidinceye kadar çobanlık, rençperlik ve amelelik yapmıştır. Daha sonra âşıklığını sürdürmekle birlikte kebapçılık yapmaya başlar. Âşık Mızarlı Mehmet, Remziye Hanım ile evlenir. Mızarlı Mehmet’in Bekir, Zeki, Ahmet ve Osman isimlerinde dört oğlu ile Zeliha, Hatice, Ayşe, İnci, Ayşegül, Nadire ve Zehra isimlerinde yedi kızı olmak üzere on bir çocuğu vardır (Erdemir 2007: 6).

Şiirlerinde Mızarlı mahlasını kullanan âşığın babasının sesi de güzeldir. Âşıkta çocukluktan beri türkü söyleme hevesi vardır. O, on iki yaşından sonra sazlı-sözlü ortamlara girmeye başlar. On beş yaşındayken âşık olduğu kızı alamaması ve bu kızın daha sonra ölmesi onu derinden etkilemiştir. Mehmet, küçük yaşlardan itibaren sazlı sözlü ortamlarda bulunur. Kendisi saz çalamaz. Yerel ve ulusal televizyon ve radyo programlarına, muhtelif yerlerde düzenlenen âşık bayramlarına, düğünlere, şenliklere vb. yerlere hem bireysel olarak hem de diğer âşıklarla birlikte katılır. Ayrıca 1975 yılından itibaren Konya Âşıklar Bayramı’na her yıl katılır ve "doğmaca" dalında her yıl birincilik ödülü alır. Âşık Mızarlı Mehmet, âşıklık geleneğindeki gibi bir usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmemiştir. O, yeteneğinin Allah vergisi olduğunu ifade eder. Konya Âşıklar Bayramı’nın kendisinin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyler. Burayı bir eğitim yuvası olarak görür (Erdemir 2007: 7).

Âşık Mızarlı Mehmet, şiirlerinde semai, koşma, türkü, ağıt gibi nazım biçimlerini kullanır. O, şiirlerinde 7’li, 8’li ve 11’li hece ölçüsünü tercih eder. Mızarlı, genellikle, 7’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde 4+3, 8’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde 4+4, 11’li hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde ise 4+4+3 veya 6+5 duraklarını kullanır (Erdemir 2007: 8).

Kaynakça

Erdemir, Ayşe Nilay (2007). Âşık Mızarlı Mehmet’in Hayatı, Âşıklığı ve Şiirlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Bitirme Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. REFİYE ŞENESEN
Yayın Tarihi: 30.04.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANBALA ŞAMAHILId. 1905 - ö. 1947Doğum YeriGörüntüle
2ÖRGEL, Salim Örgeld. 1926 - ö. 1990Doğum YeriGörüntüle
3ORUC MEMMEDOVd. 1905 - ö. 1965Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Kuşçuoğlud. 01 Ocak 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Memmed Arazd. 1933 - ö. 2004Doğum YılıGörüntüle
6Turhan R. Oğuzbaşd. 14 Mart 1933 - ö. 15 Mayıs 1997Doğum YılıGörüntüle
7ZEYNEP, Zeynep Dikilitaşd. 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
8MEYDANİ/MEYDANİ MEHMET/MEYDANİ BABAd. 1865/1869? - ö. ?MeslekGörüntüle
9HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908MeslekGörüntüle
10HİKMET ÇAMLId. 08.11.1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ERDEM CAN, Sefer Erdemd. 07.05.1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NURA FERYADÎ, Mehmet Kurtd. 24.06.1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHMET, Ahmet Çimend. 01.04.1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ALİ OSMANd. 1888 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KUL BİÇAREd. 1840 - ö. ?Madde AdıGörüntüle