MÜBÎNÎ/MÜNÎBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Mahlası Edirne Tarihi’nde Münîbî olarak geçen (Peremeci 2011: 222) Mübînî, Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-46) şairlerindendir. İlim tahsilinde bulunarak danişment oldu. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Ahdî’nin, Gülşen-i Şu’arâ’sında Mübînî hakkında “rûz u şeb tahsîl-i ‘ulûma mümâreset gösterüp akrân u emsâl içre pür-ma’rifet olmak üzredür” ifadesini kullanmasından hareketle şairin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Mübînî’nin ölüm tarihi gibi herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Hüsn-i hattın nesih ve talik türlerinde usta olan Mübînî, kâtipliğinin yanında yazmış olduğu âşıkane şiirleri ile de tanınmıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 1360-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şu dem ki şem’i mihrin dilde sen mâhın uyandırmış

Güneş çerhin eline bir kuru altın uyandırmış

Nukûd-ı encüm ile atlas-ı çerhi alam diyü

Bu gice hâle gelmiş mâhtâbânı dolandırmış

Lebin çigner kime sordumsa azgından haber cânâ

Lebin hicri cihân halkını cânından usandırmış

Gice hatt-ı siyâhın azgına almış o meh-pâre

Sikender Hızrı gûyâ çeşme-i hayvâna kandırmış

Mübînîye dimiş dilber virüp cânını al bûsem

Belâsın gör ki ol bî-cânı gerçekden inandırmış

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 222-23.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YeriGörüntüle
3İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YeriGörüntüle
4Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YılıGörüntüle
6İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YılıGörüntüle
7Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Ölüm YılıGörüntüle
9İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Ölüm YılıGörüntüle
10Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97MeslekGörüntüle
12İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12MeslekGörüntüle
13Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Madde AdıGörüntüle
18İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Madde AdıGörüntüle