MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlı

(d. ?/? - ö. 1249/1833)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdat'ta doğmuştur. Asıl adı Mehmed Paşa'dır. Şiirlerinde Müceddidî mahlasını kullandı (Kurnaz 2001: 908). Ârif Hikmet Tezkiresi'nde mahlası Mücdevî olarak verilmiştir (Ârif Hikmet 57). Bağdat civarında bulunan Bâbân hükkamından Hâlid Paşa'nın oğludur. 1249/1833 senesinde Kerkük'te kaza ile vefat etmiştir. Orada Molla Mahmûd Zengî'nin tekkesi civarına defnedilmiştir.

Ârif Hikmet'e göre Farsça ve Arapça şiirleri önemlidir. Kaside, mesnevi, gazel kısaca bütün şiir türlerinde çok sayıda şiiri bulunmaktadır (Ârif Hikmet 57). Şiirine örnek olarak Farsça bir beyti Ârif Hikmet Tezkiresi'nde kayıtlıdır.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 57.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
3MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
9MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890MeslekGörüntüle
12MEHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
18MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle