MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlı

(d. ?/? - ö. 1833/1249)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat'ta doğmuştur. Asıl adı Mehmed Paşa'dır. Şiirlerinde Müceddidî mahlasını kullandı (Kurnaz 2001: 908). Ârif Hikmet Tezkiresi'nde mahlası Mücdevî olarak verilmiştir (Ârif Hikmet 57). Bağdat civarında bulunan Bâbân hükkamından Hâlid Paşa'nın oğludur. 1249/1833 senesinde Kerkük'te kaza ile vefat etmiştir. Orada Molla Mahmûd Zengî'nin tekkesi civarına defnedilmiştir.

Ârif Hikmet'e göre Farsça ve Arapça şiirleri önemlidir. Kaside, mesnevi, gazel kısaca bütün şiir türlerinde çok sayıda şiiri bulunmaktadır (Ârif Hikmet 57). Şiirine örnek olarak Farsça bir beyti Ârif Hikmet Tezkiresi'nde kayıtlıdır.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789. 57.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEYÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BAĞDADÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YeriGörüntüle
4BEYÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BAĞDADÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YılıGörüntüle
7BEYÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BAĞDADÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Ölüm YılıGörüntüle
10BEYÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11BAĞDADÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773MeslekGörüntüle
13BEYÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BAĞDADÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEYÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BAĞDADÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Madde AdıGörüntüle