MÜDÂMÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi, beytü’lmal emini, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gelibolu’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Sipahi zümresinden olan şair Kara Memi Çelebi sanıyla tanındı. Sarı Ali Çelebi’nin kardeşidir. Ömrünün son zamanlarında İstanbul’da beytü’lmal eminliği yaptı (İpekten 1988: 307). Âşık Çelebi’ye göre şair, Müftü Ali Çelebi’nin oğlu Molla Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra Molla Çelebi’nin kendi medresesinde müderris olup ardından kadılık görevini icra etti (Kılıç 2010: 796). Müdâmî, III. Murad devri (1574-1595) ortalarında vefat etti.

Âşık Çelebi’ye göre Müdâmî, Muhammediyye yazarı Yazıcızâde’nin akrabasıdır. Gelibolulu Âlî ise bu bilginin doğru olmadığını savunup Müdâmî’nin evi Yazıcızâde’nin mezarına yakın olduğu için Âşık Çelebi’nin bu hataya düştüğünü belirtmektedir (İsen 1994: 273).

Kaynaklar Müdâmî’nin ilim ve irfan, letafet ve zerafet sahibi, nazik yaratılışlı bir zat olduğunu belirtir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 05.03.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.03.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kûh-ı gam çeşmesidür çeşm-i güher-pâş degül

Satr-ı târîhdür üstinde anun kaş degül

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.03.2014]. 274)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Doğum YeriGörüntüle
2VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Doğum YılıGörüntüle
5VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Ölüm YılıGörüntüle
8VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562MeslekGörüntüle
11VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜRÛRÎ, Musliheddin Mustafa (Şârih-i Mesnevî)d. 1491-92 - ö. 13 Ocak 1562Madde AdıGörüntüle
17VAHÎDÎ, Vahîdî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AHMEDÎ, Ahmed, Ahmed-i Rûmîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle