MUHAMMED EMÎN SULTÂN

(d. ?/? - ö. ?/?)
şair,bey
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Azeri)

Anadolu ve Osmanlı sahasında yazılmış tezkirelerde Mecmâ’u’l Havas dışında hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Mecmâ'u'l- Havas'tan edinilen bilgiye Türkmen’dir. Anne tarafından Şah İsmâil-i Sânî’nin akrabasıdır. Bayat boyutunun ileri gelenlerinden Mahmud Sultan'ın kardeşidir. Kara- Bayat boyunu bir araya getirerek Şah Abbas'a büyük hizmetlerde bulunmuştur (Sümer 1972: 236). Sâdıkî’ye göre yardımsever cesur ve iyi huylu bir gençtir (Kuşoğlu 2012:178). Farsça şiirler yazmıştır.

Kaynakça

Kuşoğlu,Oğuz (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin - Dizin. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Sümer, Faruk (1972). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri- Boy Teşkilatı- Destanları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. NECMİYE ÖZBEK ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.12.2017

Eserlerinden Örnekler

Ne-şikeft dil der-sîneem ez-bâd-ı dâmen-i kesî

Tâ çend bâşed ahgerî der-zîr-i hâkester nihân

(Gönül, sinemde kimsenin eteğinin rüzgârından çiçeklenmedi. Ne zamana kadar kül altında bir köz saklı kalır. ) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEŞREBÎ TEKELÜd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2Figârî, Murad Hand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3SAFFÎ, Derviş Mirza Saffî b. Şah İsmail-i Safevîd. ? - ö. 1529Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4ABDURRAHÎM, Abdurrahîm Karahisârî, Şeyh Abdurrahîm Karahisârî, Abdurrahîmu’l-Karahisârî, Abdurrahîm Sultân, Abdurrahîm Mısırlı-zâde, Mısırlı-zâde, Mısrîoğlu, Mısrî Sultând. 1437-38? - ö. 1495-96?Madde AdıGörüntüle
5ADLÎ, Sultan Bâyezîd-i Velî bin Fâtih Sultân Mehmedd. 3 Aralık 1447 - ö. 26 Mayıs 1512Madde AdıGörüntüle
6MUHAMMED/MEHMED, Çelebi Mehmed, Çelebi Sultân Muhammed bin Yıldırım Bâyezîdd. 1386/1387 - ö. Mayıs-Haziran1421Madde AdıGörüntüle