MUHİB, Diyarbakırlı

(d. 1227/1812 - ö. 1258/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Muhib Efendi olan Muhib, Diyarbakır'da doğdu. Memleketinde bir müddet ilim tahsil ettikten sonra 1841 yılında İstanbul'a geldi. Sultan Abdülmecîd devrinde genç yaşta 1258/1842 yılında vefat etti. Dîvân'ı Diyarbakır'da bir özel kütüphanededir. Fatîn Tezkiresi'nde bir şiiri örnek olarak verilmiştir.

 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1978). "Muhib". Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir lebi la'l ü gül-i ruhsâra ben kıldım heves

Bülbül-i şeydâ olup gülzâra ben kıldım heves

Lâne tutmuş kâf-ı istignâda sîmurg-ı gönül

Ol sebebden hûb-rû hünkâra ben kıldım heves

Hâl-i hindûlar mıdır bilmem arak-rîzin midir

Ben ben olmuş ol cemâl-i yâre ben kıldım heves

Hayli demdir gûşe-i hasretde kalmışdır Muhib

Lutfuna şâyeste kıl dîdâra ben kıldım heves

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 366.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Mes'ûd Efendid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
3CEDÎDÎ, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
4SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Doğum YılıGörüntüle
7HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
8BESÎM, Mehmed Besîm Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİK, Kâzım Ağad. 1780-81 - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Zekai Yiğitlerd. 20 Ağustos 1940 - ö. Ağustos 2004MeslekGörüntüle
11MUSTAFA NİHAT MALKOÇd. 01.06.1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zeynep Uzunbayd. 11 Temmuz 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NASÛHÎ, Abdülhâlikd. 1836 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEFÎK, Recâî-zâde İbrâhîmd. 1808 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EBU’S-SUÛD, Ebu’s-Suûd Efendi b. Mehmed Halebî-i Gürânîd. ? - ö. 1646-47Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeş-zâded. 1626-1627 - ö. 05.11.1690Madde AdıGörüntüle
18CEMÂL-İ HALVETÎd. ? - ö. 1497Madde AdıGörüntüle