MUHİB, Diyarbakırlı

(d. 1812/1227 - ö. 1842/1258)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa Muhib Efendi olan Muhib, Diyarbakır'da doğdu. Memleketinde bir müddet ilim tahsil ettikten sonra 1841 yılında İstanbul'a geldi. Sultan Abdülmecîd devrinde genç yaşta 1258/1842 yılında vefat etti. Dîvân'ı Diyarbakır'da bir özel kütüphanededir. Fatîn Tezkiresi'nde bir şiiri örnek olarak verilmiştir.

 

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1978). "Muhib". Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir lebi la'l ü gül-i ruhsâra ben kıldım heves

Bülbül-i şeydâ olup gülzâra ben kıldım heves

Lâne tutmuş kâf-ı istignâda sîmurg-ı gönül

Ol sebebden hûb-rû hünkâra ben kıldım heves

Hâl-i hindûlar mıdır bilmem arak-rîzin midir

Ben ben olmuş ol cemâl-i yâre ben kıldım heves

Hayli demdir gûşe-i hasretde kalmışdır Muhib

Lutfuna şâyeste kıl dîdâra ben kıldım heves

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 366.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VELİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Doğum YeriGörüntüle
3FÂZIL, Hâmid-zâde/Câmidî-zâde Mehmed Fâzıld. 1835 - ö. 1897Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
6RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61Doğum YılıGörüntüle
7SÂKIB, Mustafa Sâkıbd. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
9KÂSIM EFENDİ, Göncü-zâded. 1761 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
10Samih Rifatd. 16 Nisan 1874 - ö. 3 Aralık 1932MeslekGörüntüle
11Muhsin Durucand. 23 Nisan 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZÜHDÎ, Tayyib-zâde Mehmedd. 1854 - ö. 1914MeslekGörüntüle
13REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Manisalıd. 1786 - ö. 1830Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FENNÎ, Mehmed Fennîd. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle
17İBRÂHİM, Hayâlî-zâde İbrâhim Deded. ? - ö. 1613Madde AdıGörüntüle
18MEHMED, Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle