MUHLİS, Ali Muhlis Bey

(d. 1227/1812 - ö. 1268/1851-52)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali'dir. Baltacı Mustafa Paşa-zâde Ömer Tâhir Bey'in oğludur. Birçok yerde memuriyetlerde bulundu. Bir müddet Enderun'a daha sonra Dîvân-ı Hümayun kalemine devam etti. Daha sonra ser-asker Mustafa Nûrî Paşa'nın dairesine gidip geldi. Bir müddet hazine kitâbetinde ve uzun süre hazinedarlık hizmetinde bulundu. Daha sonra hocalık sınıfına girdi. 1260/1844'te söz konusu daireden ayrılarak bir müddet evinde ikamet etti. Kendisine II. rütbe ve o esnada Niş defterdarlıgı verildi. Niş'e gitti. Oradan 1265/1849'da ayrılarak İstanbul'a döndü. 1266/1850'de Konya defterdarı oldu. 1268/1851-52 yılında vefat etti (Fatîn 1271: 372).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Verd-i nâzım kalb-i nâlânım hezârındır senin

Âşık-ı hasret-keş-i nâzük izârındur senin

Tâzelersin nev-be-nev de'b-i kadîmin yohsa kim

Âşıka cevr etmek ey meh eski kârındır senin

Bülbüle taklîdi terk it hisse al pervâneden

Vuslat-ı dil-dâre mâni âh u zârındur senin

Bellidür ey mû-miyânım nâsiyen izhâr ider

Merhamet şefkat mürüvvet hep şiârındur senin

Sîm şeklin gösteren destinde Muhlis ol mehin

Eşk-i çeşm-i lü'lü'-i lâlâ-nisârundur senin

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 372.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜDÂYÎ, Ahî-zâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
2UYÛNÎ, Rahîkî-zâde Şeyh Seyyid Mehmed (Südlüce Şeyhi)d. ? - ö. 1752-1753Doğum YeriGörüntüle
3HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61Doğum YılıGörüntüle
7MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61Ölüm YılıGörüntüle
10MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.MeslekGörüntüle
11FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861MeslekGörüntüle
12RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61MeslekGörüntüle
13MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Madde AdıGörüntüle
17FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
18RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61Madde AdıGörüntüle