MUHLİS, Ali Muhlis Bey

(d. 1227/1812 - ö. 1268/1851-52)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali'dir. Baltacı Mustafa Paşa-zâde Ömer Tâhir Bey'in oğludur. Birçok yerde memuriyetlerde bulundu. Bir müddet Enderun'a daha sonra Dîvân-ı Hümayun kalemine devam etti. Daha sonra ser-asker Mustafa Nûrî Paşa'nın dairesine gidip geldi. Bir müddet hazine kitâbetinde ve uzun süre hazinedarlık hizmetinde bulundu. Daha sonra hocalık sınıfına girdi. 1260/1844'te söz konusu daireden ayrılarak bir müddet evinde ikamet etti. Kendisine II. rütbe ve o esnada Niş defterdarlıgı verildi. Niş'e gitti. Oradan 1265/1849'da ayrılarak İstanbul'a döndü. 1266/1850'de Konya defterdarı oldu. 1268/1851-52 yılında vefat etti (Fatîn 1271: 372).

Kaynakça

Arslan, Mehmet (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. C. V. İstanbul: Kitabevi Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman Divan şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Verd-i nâzım kalb-i nâlânım hezârındır senin

Âşık-ı hasret-keş-i nâzük izârındur senin

Tâzelersin nev-be-nev de'b-i kadîmin yohsa kim

Âşıka cevr etmek ey meh eski kârındır senin

Bülbüle taklîdi terk it hisse al pervâneden

Vuslat-ı dil-dâre mâni âh u zârındur senin

Bellidür ey mû-miyânım nâsiyen izhâr ider

Merhamet şefkat mürüvvet hep şiârındur senin

Sîm şeklin gösteren destinde Muhlis ol mehin

Eşk-i çeşm-i lü'lü'-i lâlâ-nisârundur senin

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 372.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYDÂ, Mehmed Deded. ? - ö. 1623-24\'te hayattaDoğum YeriGörüntüle
2SADRÎ, Şeyh Mehmed Sadreddîn Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
3Emine Erbaşd. 16 Ocak 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Doğum YılıGörüntüle
6MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
7ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Ölüm YılıGörüntüle
9MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
10ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873MeslekGörüntüle
11Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878MeslekGörüntüle
12MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842MeslekGörüntüle
13ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÎVER, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îdd. 1812 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17Mirza Fethali Ahund-zâded. 1812 - ö. 10 Mart 1878Madde AdıGörüntüle
18MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Madde AdıGörüntüle