MUHLİS /SIRRÎ, Şeyhülislâm-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Muhlis hakkındaki en önemli kaynak, İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresidir. Bu eserde verilen bilgilere göre Muhlis mahlasıyla şiir yazdı. Aynı mahlasın altında "Sırrî" adı kayıtlıdır. Bundan ya mahlasların karıştırıldığı ya da şairin iki mahlas kullandığı sonucu çıkmaktadır. Ayrıca şair hakkında "şeyhülislâm-zâde" ifadesi kullanılmış ki, buradan da şairin bir şeyhülislamın oğlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 380.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kîne izhâr eylemez hîç vâkıf itmez râzda

Âşık-ı bî-sabrînün gönlin alur açmazdan


Gülsitân-ı dehrde bir gonca-i tasvîrdür

Ol büt-i nâzum aceb mi söylemezse nâzdan


Bir nigehde yüzde müselmânun ider kârın tamâm

Günde bin kan eyler ol kâfir hele en azdan

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 380).