MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendi

(d. ?/? - ö. 1144/1732)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da Sultân Selîm yakınlarındaki Cebecibaşı Mahallesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. Ahmed Muhlisî Efendi olarak tanındı. Muhlisî, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 937)’de Muhlis olarak geçmektedir. Medrese öğrenimi gördü. 1115/1703-1704 yılında Tevfîkîzâde Mehmed Efendi’den mülâzım oldu. 1119/1707-08 yılında Pravişte kadısı oldu. Daha sonra İsmail Geçidi ve Mostar kadılığına getirildi. Kadılık yaparken vakayî kâtipliğinde de bulundu. Timürhisâr ve Nevrokop kadılığı da yapan Muhlisî, 1144 yılı sonlarında (1732) vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 270)’e göre ilim ve irfanı, mahkeme yazışmaları hakkındaki sak usulündeki bilgisi ve inşası ile tanınmış bir kimseydi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 620) “Tabi‘at-ı şi‘riyyesi dahı pâk bir merd-i huceste-idrâkdir” dedikten sonra bir beytini örnek olarak vermiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1098.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 270-271.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 620.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 297.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 937.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Muhlisî Ahmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 432.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Etme bîhûde hat-ı rûyunu ey şûh tırâş

Ser-nüvişt-i ezelî hakk ile tagyîr olmaz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 620).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YeriGörüntüle
2Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Doğum YeriGörüntüle
4TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YılıGörüntüle
5Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Doğum YılıGörüntüle
7TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Ölüm YılıGörüntüle
8Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Ölüm YılıGörüntüle
10TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58MeslekGörüntüle
11Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973MeslekGörüntüle
13TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TOPKAPILI-ZÂDE FEYZÎ, Mustafa Çelebid. ? - ö. 1657-58Madde AdıGörüntüle
17Halit Kıvançd. 18 Şubat 1925 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Madde AdıGörüntüle