MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendi

(d. ?/? - ö. 1732/1144)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da Sultân Selîm yakınlarındaki Cebecibaşı Mahallesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. Ahmed Muhlisî Efendi olarak tanındı. Muhlisî, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 937)’de Muhlis olarak geçmektedir. Medrese öğrenimi gördü. 1115/1703-1704 yılında Tevfîkîzâde Mehmed Efendi’den mülâzım oldu. 1119/1707-08 yılında Pravişte kadısı oldu. Daha sonra İsmail Geçidi ve Mostar kadılığına getirildi. Kadılık yaparken vakayî kâtipliğinde de bulundu. Timürhisâr ve Nevrokop kadılığı da yapan Muhlisî, 1144 yılı sonlarında (1732) vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 270)’e göre ilim ve irfanı, mahkeme yazışmaları hakkındaki sak usulündeki bilgisi ve inşası ile tanınmış bir kimseydi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim (İnce 2005: 620) “Tabi‘at-ı şi‘riyyesi dahı pâk bir merd-i huceste-idrâkdir” dedikten sonra bir beytini örnek olarak vermiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1098.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 270-271.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 620.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 297.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 937.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Muhlisî Ahmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 432.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Etme bîhûde hat-ı rûyunu ey şûh tırâş

Ser-nüvişt-i ezelî hakk ile tagyîr olmaz

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 620.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Doğum YeriGörüntüle
2Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Doğum YeriGörüntüle
3Yöntem, Ali Canipd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Doğum YılıGörüntüle
5Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Doğum YılıGörüntüle
6Yöntem, Ali Canipd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Ölüm YılıGörüntüle
8Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Ölüm YılıGörüntüle
9Yöntem, Ali Canipd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47MeslekGörüntüle
11Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626MeslekGörüntüle
12Yöntem, Ali Canipd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yöntem, Ali Canipd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Hafız Mehmedd. ? - ö. 1746-47Madde AdıGörüntüle
17Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Madde AdıGörüntüle
18Yöntem, Ali Canipd. 1887 - ö. 26 Ekim 1967Madde AdıGörüntüle