MUHLİSÎ, Caferî Efendi-zâde Muhlisî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Menteşelidir. Şehzâde Sultân Bayezid’in hocası Cafer Efendi’nin oğludur. Kendisi de şehzâdenin dostu olduğu için Muhlisî mahlasını kullandı. Babasının ölümünden sonra uzlete çekilen şair, Kânûnî Sultân Süleymân devri sonlarında vefat etti (Sungurhan 2008: 273, Kurnaz-Tatcı 2001: 940, 941).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 121.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013] .

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ölürin ayrılımazın severüm cânumsın

Ey tabîb-i dil ü cân derdüme dermânumsın 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]. 273). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Doğum YeriGörüntüle
2Vedâ'îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Doğum YılıGörüntüle
4Vedâ'îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Ölüm YılıGörüntüle
6Vedâ'îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
7Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8Vedâ'îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Madde AdıGörüntüle
10Vedâ'îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle