MUHYÎ, Muhyeddîn Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1190/Ağustos-Eylül 1776)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhyeddîn olan şair, Bolu sancağına bağlı Taraklıborlu kazasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Taraklıborlu müftülerindendir. İstanbul’a geldi. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. Müderrislik yapmaya başladı. Müderrislikte kademe kademe yükselerek Süleymaniye Medreselerinden birine atandı. Fetva eminliği yaptı. Kadı olmayı istemedi ve reisülmüderrisîn olarak emekli oldu. Recep 1190/Ağustos-Eylül 1776’da vefat etti. Mezarı Edirnekapı’dadır. Fıkıh ilmindeki bilgisiyle tanınmaktaydı, şiir ve inşada başarılı bir şairdi. Oğlu sudurdan (sadrazamlardan) Es'ad Efendi’dir. 

Eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1109.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 267-268.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 932.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Muhyî, Muhiddin Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 434.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SENÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Doğum YeriGörüntüle
4SENÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Doğum YılıGörüntüle
7SENÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Ölüm YılıGörüntüle
10SENÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684MeslekGörüntüle
12MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685MeslekGörüntüle
13SENÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SENÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HİMMET/ABDÎ, Şeyh Himmet Efendid. ? - ö. 1683-1684Madde AdıGörüntüle
18MUSTAFA, Musâhib Damad Mustafa Paşad. ? - ö. Eylül 1685Madde AdıGörüntüle