Muhyî veya Mehmed, Bezcizâde/Vahyîzâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendi

(d. ?/? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613/1018 veya 1020)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Künyesi Şeyh Mehmed Muhyî Efendi b. Ahmed Efendi b. Abdullah el-İznikî şeklindedir. Bezcizâde veya Vahyîzâde sanıyla bilinir. Konya’da doğdu. İlk eğitimini aldıktan sonra Halvetî şeyhi Ezelîzâde’ye bağlanarak tarikat yoluna girdi. Uzun süre onun yanında kaldıktan sonra İstanbul’a gitti. Mehmed Ağa Zaviyesi’nde şeyh ve vaiz olarak göreve başladı. Bu vazifede iken 1020/ 1612-1613 yılında vefat etti. Ayvansarâyî onun İznik’ten geldiğini nakleder (Ekinci 2003: 103). Tuhfe-i Nâili ve Vefeyât- Ayvansarâyî’de Şeyh Mehmed Muhyî Efendi’nin Üsküdar’da Sultan III. Murad’ın annesinin adını taşıyan Nurbanu Sultan Camii ve tekyesi şeyhi olduğu kayıtlıdır. Ayrıca vefat tarihi 1018 / 1609-1610 olarak gösterilmiştir. “Mülâkât-ı mevt” (1018) ibaresi vefatına tarihtir. (Kurnaz ve Tatçı 2001: 918, Ekinci 2003: 103). İrşad gayreti içinde âlim bir zat idi. Mugni’l-Lebîb şerhi ve bazı şiirleri vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Ankara: KB Yay.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 30.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Arz it cemâlün göreyüm ey mâh-ı tâbân Mustafâ

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 103.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Murat Güzeld. 11 Mart 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Murat Güzeld. 11 Mart 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
8Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Murat Güzeld. 11 Mart 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881MeslekGörüntüle
11Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Murat Güzeld. 11 Mart 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Murat Güzeld. 11 Mart 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
17Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Murat Güzeld. 11 Mart 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle