MU'ÎN, Manastırlı Mu'în Efendi

(d. ?/? - ö. 1236/1821)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastır'da doğdu. İlk öğrenimini doğduğu yer olan Manastır'da yaptı, daha sonra İstanbul'a gelerek Mektûbî-i Sadr-ı Âlî Odası hulefası sınıfına dahil oldu. Burada hâcelik rütbesini kazanarak Fârisî mütercimliği görevine getirildi. 1236/1821 senesinde İstanbul'da vefat etti. Topkapı haricinde medfundur. Tâlib Efendi vefatına "Mu'în-i pür-hüner gitdi na'îme" mısraını tarih düşürmüştür.

Meşhur Neş'et Efendi'nin talebelerinden olan Mu'în Efendi'nin tabî'at-ı şi'riyyesi olduğu fakat elde fazla şiiri bulunmadığı Fatîn tarafından ifade edilmiştir (Fatîn 1271: 378). Fatîn Tezkiresi'nde bir müşterek gazeli örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müşterek Gazel

Sanman figân-ı bülbül-i şeydâ bahâradır

Uşşâka bî-edebligini i'tizâradır

Sevdim o şûh dilber-i tannâzı gizlice

Aşkı derûna sığmadı hayf âşikâradır

Mânend-i lâle dâg-ı dili itdim âşikâr

Zîrâ ki rağbeti o gülün lâle-zâradır

Gülzâr-ı dehre eylemezem çeşm-i iltifât

Meylim hezâr şevk ile ol gül-izâradır

Şehbâz-ı çeşm-i şûhı süzüldi şitâb ile

Zannım tezerv-i cânımı kasdı şikâradır

Düşdüm hayâl-i zülf ile tûl-i emellere

Fikrim hemân o hâl ü hat-ı müşk-bâradır

Yâd-ı lebinle meclis-i hasret-keşânda

Meylim hemîşe bâde-i şîrîn-güvâradır

İzzet Mu'în ile ser-i fıskiyyede bugün

Mecrâ-yı hâme bu gazel-i âb-dâradır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 378.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
2CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Doğum YeriGörüntüle
3SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
4HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Doğum YılıGörüntüle
6SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
8CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Ölüm YılıGörüntüle
9SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915MeslekGörüntüle
11CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)MeslekGörüntüle
12SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMeslekGörüntüle
13HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ HAKKI PAŞA, Vicdânî, Manastırlıd. 1879 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle
17CELÂL/ CELÂLÎ, Manastırlıd. 1517-1519 - ö. 1574(?)Madde AdıGörüntüle
18SEZÂYÎd. ? - ö. 1774\'ten önceMadde AdıGörüntüle