MU'ÎNÎ, Mu'înî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahdî’ye göre Edirne, Hasan Çelebi’ye göreyse İstanbul’da doğdu. Kânûnî Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Mu’înî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İyi bir öğrenim gördükten sonra mülazım ve kadı oldu. Kadılığında adaleti ve fakirlere yardımseverliği ile tanındı (Solmaz 2005: 524, Eyduran 2009: 303). Şairin ölüm tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Fâizî, Mu’înî’nin Dîvân sahibi olduğunu belirtir (Kaf-zâde Fâ’izî vr. 174a). Ancak bu Dîvân şimdilik elde değildir.

Farsçası iyi, yazı yazmada usta olan Mu’înî, devrindeki şairler arasında müstesna bir yere sahipti (Solmaz 2005: 524, Eyduran 2009: 303).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 05.01.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 174a.

Kazancıgil, Ratip (hzl.) (1996). Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 1360-1650. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilberin hüsnüni seyret göre nakkâş nedür

Nedür ol leb nedür ol ruh nedür ol kaş nedür

Lutfederse nigehi gamzesi cân kasdın ider

Nedür ol rind-i cihân dilber-i kallâş nedür

Tutalum yok deyü ‘uşşâkını inkâr itdün

Ya ser-i kûyunı devr eyleyen evbâş nedür

Reh-i aşkumda benüm terk-i ser itsün der imiş

Yoluna cânumı kurbân edeyüm baş nedür

Dilberi sevdigün iderse Mu’înî inkâr

Dîdesinden ruhuna kanlı akan yaş nedür

(Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 142).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YeriGörüntüle
2FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanımd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAMÎDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YılıGörüntüle
5FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanımd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAMÎDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanımd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAMÎDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16MeslekGörüntüle
11FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanımd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAMÎDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanımd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMÎDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÛZÎ, Seyyid Ahmed Sûzî Efendid. ? - ö. 1715-16Madde AdıGörüntüle
17FÂ'İZE (FÂ'İZÂ), Kâmetî-zâde Fâtıma Fâ'ize Hanımd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAMÎDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle