MÛNİS DEDE

(d. ?/? - ö. 1732-33/1145)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mevlevî şairlerden Mûnis'in gerçek ismi ve doğum tarihi bilinmemektedir. Esrar Dede Tezkiresi’nde Derviş Mûnis olarak geçer (Genç 2000: 483). Sicill-i Osmanî’de ise Mûnis Dede adıyla anılmıştır (Akbayar 1996: 1112). Buradan onun Mevlevilikte 1001 günlük çilesini tamamladığı anlaşılmaktadır. Kaynaklarda Edirneli olduğu belirtilen şairin yaşamı ve ailesi hakkında başka bir bilgi bulunmamaktadır. Enîs Dede’den etkilenmiş ve ona intisap etmiştir. 1145/1732-33’te vefat eden şair, Edirne Hankâhı’nda medfundur.

Dîvân’ının olup olmadığı bilinmemektedir. Esrar Dede’ye göre Mûnis’in görülmeye değer şiirleri ve neşe veren sözleri vardır (Genç 2000: 483). Şiirlerinden örnek olarak sadece bir beyit bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1112.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 483.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 06.06.2013

Eserlerinden Örnekler

Beyit

Tarîk-i Mevlevîde mazhar-ı esrâr-ı üns oldum

Enîsüm sırr-ı Mevlânâdur ey Mûnis bi-hamdillâh

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 483).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
4HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
7HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle