MURÂDÎ, Murâdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1562-63'te sağ/970)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Murâdî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Bağdatlı olan Murâdî, Gülşen-i Şu’arâ yazarı olan Ahdî’nin küçük kardeşidir. Şair hakkında bilgi veren tek kaynak olan Ahdî, Murâdî’nin ilim tahsil etmekte olduğunu ve mülazemetinin de yakın olduğunu belirtir. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ’da, 970/1562-63 yılında Murâdî’nin kendisine bir mektup gönderdiğini belirtmektedir. Bu bilgiden hareketle şairin 970/1562-63 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Hafız olan Murâdî, aynı zamanda tecvit ilmine de son derece hâkimdi. Sesinin güzelliği ve güzel gazel okumasıyla meşhur oldu. Ayrıca yaratılışı şiire de çok uygundu (Solmaz 2005: 545). Murâdî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 20.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çü aldı egnine ol mâh câme-i âbı

Sehâb-ı haclete girdi sipihr mehtâbı

İta’ât itmez idüm zühd birle sû-be-sû

Medâr-ı secde-gehüm olsa kaşı mihrâbı

Belâ vü derd-i nigârumla âşinâ olalı

Nîst külli rifâkî küllî ashâbî

O serve sâyesi hem-râh olmasun diyü dil

Ne gündüzin güni ister ne gice mehtâbı

Murâdî mültecî oldı o şâh-ı der-köhne

Umar açıla yüzine sa’âdet ebvâbı

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 545.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KABÛLÎ, Ahmed Efendid. 1710-11 - ö. 1780-81Doğum YeriGörüntüle
2ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Doğum YeriGörüntüle
3FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Doğum YeriGörüntüle
4KABÛLÎ, Ahmed Efendid. 1710-11 - ö. 1780-81Doğum YılıGörüntüle
5ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Doğum YılıGörüntüle
6FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Doğum YılıGörüntüle
7KABÛLÎ, Ahmed Efendid. 1710-11 - ö. 1780-81Ölüm YılıGörüntüle
8ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Ölüm YılıGörüntüle
9FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Ölüm YılıGörüntüle
10KABÛLÎ, Ahmed Efendid. 1710-11 - ö. 1780-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KABÛLÎ, Ahmed Efendid. 1710-11 - ö. 1780-81Madde AdıGörüntüle
14ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle
15FUZÛLÎd. 1483 - ö. 1556Madde AdıGörüntüle