MUSLİHİDDİN, Muslihiddin Lârî Efendi

(d. ?/? - ö. 1571/1572/979)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Lâr adında bir kasabada doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Hindistan padişahı Humâyûn Şâh’ın hocası oldu. Padişahın vefatından sonra Hicaz’a, oradan İstanbul’a gitti. İstanbul’da bir süre kaldıktan sonra Haleb’e gitti. Son olarak Diyarbakır’a (Âmid) gelerek oraya yerleşti. Diyarbakır müftüsü oldu. 979 / 1571-1572 yılında vefat etti. Suffa Camii civarına defnedildi. Âlim ve fâzıl bir kişi olan Muslihiddin Lârî Efendi’nin Arapça ve Farsça birçok eserinin olduğu nakledilir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
Yılmaztürk, Hasan (hzl.) (1999). Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid’in Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 29.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Kirdeem azm-i sefer nâ-kerde cânân-râ vedâ‘
Ger vedâ‘-ı û kunem lâzım bûd cân-râ vedâ‘

Yılmaztürk, Hasan (hzl.) (1999). Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid’in Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 591.