MUSTAFA, Kâf Ahmed Çelebi-zâde Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kanûnî Sultân Süleymân dönemi şairlerindendir. Kaf Ahmed Çelebi’nin oğludur. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Efendi, Ebu’s-Suûd Efendi’den mülazım oldu. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Süleymâniye Medresesi’ne atandı. Devrinin önemli alimlerindendi. Farsça ve Türkçe şiirleri ve Arapça kasideleri vardır.

Kaynakça

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 02.07.2014].

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Güneş gibi bana her gün sen eyle arz-ı cemâl

Rakîbi göreyin ay başlarında hem-çü hilâl

 

Iyd oldı yâr ile ider agyâr merhabâ

El çekdi benden itmedi dildâr merhabâ

 

 Degmez eli bana gelicek merhabâ içün

 Ellerle bî-tekellüf ider yâr merhabâ

 xxx

Sû-be-sû berr ü bahr âlem hep

Bahr-ı eşkümden oldı mâl-â-mâl

xxx

Kerde cülûs Hazret-i Sultân Selîm Hân

Ber-taht-ı saltanat bovedeş mülk bâ-hulûd

 

Târih-i în eger tu be-porsî hisâb kon

Nüh ez-rebî’-i evvel rûz-i dü-şenbe bûd

 xxx

İlâme ilâme’d-dem’ u yecrî kevâbilin

Fekad sâra bahren liâyehudu bi-sâhil

 

Ve hel amme gammu’d-dehri lin-nâsi külihim

Emm ihtassa bî-müz nâlenî gayru zâ’il

Ve tefsîrihu’t-tenzîl kad câ’e fâ’ikan

Cemî’ u tefâsîri’l-fuhûli’l-evâ’il

Ve irşâdihû ‘akli’s-selîmi bihi ilâ

Mezâyâ kitâbi’llâhi akve’l-vesâ’il

Ve akvâlihu kaviu’l-akâvîlu beynehum

Feyâhayru akvâlin veyâ hayru kâ’il

Ve fîhi nükâtun beyyinâtun ke’ennehâ

Ale’r-rü’usi’l-a’lâmi davu’l-meşâ’il

(Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 02.07.2014]. 291).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916MeslekGörüntüle
2ŞEYHÎ, Sîmkeş-zâde Mehmed Efendid. Ocak 1668 - ö. 20 Temmuz 1731MeslekGörüntüle
3HIBRÎ, Hayreddin Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
4FEYZÎ, Dursun-zâde Abdullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1610Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5NİHÂLÎ, Vekil Sinan-zâde Mehmed Nihâlî Efendid. ? - ö. 2 Ocak 1618Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6SÂATÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7DERVİŞ ESAD (ESAD BABA)d. 1755? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle
8ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Madde AdıGörüntüle
9GAVSÎ, Şeyh Mustafa Gavsî Efendid. ? - ö. 1757Madde AdıGörüntüle