MUSTAFA, Mustafa Çelebi

(d. ?/? - ö. 16. yy./10. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

16. yy. ulemâ ve şairlerindendir. Ahlâku’s-saltana adıyla bir eseri, bazı kasideleri ve şiirleri vardır.

Kaynakça

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Ser-i kûyunda olursa n’ola eşküm sâ’il

Su gibi ol boy-ı serv alçağa oldı mâ’il

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 965.