MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralı

(d. ?/? - ö. 1824/1239)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Buhâra'da doğan Müstakîm'in asıl adı Hacı Süleymân'dır. Şiirlerinde Müstakîm mahlasını kullandı. Şair hakkında tek kaynak olan Ârif Hikmet Tezkiresi'nde "Hacı Süleymân, Buhârî'dir" (Ârif Hikmet: 58) şeklindeki bir cümlelik kısacık bilgiden başka bilgi yoktur. Ancak aynı kaynakta Müstakîm'in ölümüne dönemin şairlerinden Aynî tarafından düşürülen kıt'a şeklindeki bir tarih verilmiştir ki şöyledir: Târîh-i Vefât-ı Süleymân Endekânî: "Adne gitdi Mâverâ'ü'n-Nehr'den kevser içüp / Fâzıl Özbek müstakîmü't-tab' idi misli adîm / Ayniyâ târîh-i menkût-ı vefâtın söyledim / Sûy-ı cennâta çıkar ancak sırât-ı müstakîm". Bu kıt'anın son mısraı menkût bir tarihtir, yani sadece noktalı harfler hesaplanınca Müstakîm'in vefat tarihi çıkmaktadır. Bu durumda Müstakîm Hacı Süleymân 1239/1824 tarihinde büyük bir ihtimalle İstanbul'da vefat etmiş demektir.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Doğum YeriGörüntüle
2İbrahim Mutlud. 1920 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Doğum YeriGörüntüle
4EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Doğum YılıGörüntüle
5İbrahim Mutlud. 1920 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Doğum YılıGörüntüle
7EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Ölüm YılıGörüntüle
8İbrahim Mutlud. 1920 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İbrahim Mutlud. 1920 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Madde AdıGörüntüle
14İbrahim Mutlud. 1920 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÂLİS, Molla Sâlih, Buharalıd. ? - ö. 1819 ds.Madde AdıGörüntüle