MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralı

(d. ?/? - ö. 1239/1824)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Buhâra'da doğan Müstakîm'in asıl adı Hacı Süleymân'dır. Şiirlerinde Müstakîm mahlasını kullandı. Şair hakkında tek kaynak olan Ârif Hikmet Tezkiresi'nde "Hacı Süleymân, Buhârî'dir" (Ârif Hikmet: 58) şeklindeki bir cümlelik kısacık bilgiden başka bilgi yoktur. Ancak aynı kaynakta Müstakîm'in ölümüne dönemin şairlerinden Aynî tarafından düşürülen kıt'a şeklindeki bir tarih verilmiştir ki şöyledir: Târîh-i Vefât-ı Süleymân Endekânî: "Adne gitdi Mâverâ'ü'n-Nehr'den kevser içüp / Fâzıl Özbek müstakîmü't-tab' idi misli adîm / Ayniyâ târîh-i menkût-ı vefâtın söyledim / Sûy-ı cennâta çıkar ancak sırât-ı müstakîm". Bu kıt'anın son mısraı menkût bir tarihtir, yani sadece noktalı harfler hesaplanınca Müstakîm'in vefat tarihi çıkmaktadır. Bu durumda Müstakîm Hacı Süleymân 1239/1824 tarihinde büyük bir ihtimalle İstanbul'da vefat etmiş demektir.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
2NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Doğum YeriGörüntüle
3NÂZIR, Nâzır Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Doğum YılıGörüntüle
6NÂZIR, Nâzır Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
8NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Ölüm YılıGörüntüle
9NÂZIR, Nâzır Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÂZIR, Nâzır Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
14NÂSİRÎ, İSMET, Hoca Fahreddîn İsmetullâh İbn Mes’ûd-ı Buhârîd. 1365 - ö. 1436-37Madde AdıGörüntüle
15NÂZIR, Nâzır Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle