NÂCÎ MEHMED EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1766-67/1180)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Müderrislik yaptıktan sonra 1178/1764-65 yılında Üsküdar kadısı oldu. 1180/1766-67 yılında vefat etti. Mezarı Edirnekapı’dadır.

Edebî yönü ve eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. Fakat divan şairlerini toplayan Tuhfe-i Nâ'ilî'de yer almaktadır (Kurnaz ve Tatçı 2001: 1006).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1220.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/1006.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Nâcî Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 495. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014

Eserlerinden Örnekler