NÂDİRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdatlıdır. Musul'da yetişti. Seyahat ederek ve dervişlerle görüşerek bilgisini arttırmaya çalıştı. Zamanının şairlerine nazire söylemekle tanındı. Tarih konusunda da bilgiliydi.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. [e-kitap erişim tarihi. 1.1.201].

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.02.2015
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Sürmeyen âb-sıfât yirlere kûyunda yüzün

Ka’be hakkı sanemâ lâyık-ı dîdâr olmaz

***

Hayâl-i mû-miyânunla tenüm hod mûya dönmişdür

Cemâlin ol perî-rû bilsem ey dil kim neden saklar

***

Âteş bırakdı âhum nüh tâk-ı âsmâne

Korkum budur ki yana nâgeh bu kâr-hâne


***


Olaldan Hak bilür ol serv-i gül-ruhsârdan mahrûm

Agardı çeşmüm oldum dîde vü dîdârdan mahrûm

***


Lâle sanma ki sabâ hattuna öykündügiçün

Darb-ı silleyle yüzün kana boyadı çemenün 

(Solmaz, Süleyman (hzl.). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.[e-kitap erişim tarihi. 1.1.201]. 292.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YeriGörüntüle
2AYŞÎ, Hüseyin Ayşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZAMÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SARFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5SAFÂYÎ/SIFÂTÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ŞAHÎ-İ ŞARKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7BEZMÎ, Derviş-zâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90Madde AdıGörüntüle
8DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Madde AdıGörüntüle
9VÂNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 12.10.1685Madde AdıGörüntüle