NÂDİRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdatlıdır. Musul'da yetişti. Seyahat ederek ve dervişlerle görüşerek bilgisini arttırmaya çalıştı. Zamanının şairlerine nazire söylemekle tanındı. Tarih konusunda da bilgiliydi.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. [e-kitap erişim tarihi. 1.1.201].

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Sürmeyen âb-sıfât yirlere kûyunda yüzün

Ka’be hakkı sanemâ lâyık-ı dîdâr olmaz

***

Hayâl-i mû-miyânunla tenüm hod mûya dönmişdür

Cemâlin ol perî-rû bilsem ey dil kim neden saklar

***

Âteş bırakdı âhum nüh tâk-ı âsmâne

Korkum budur ki yana nâgeh bu kâr-hâne


***


Olaldan Hak bilür ol serv-i gül-ruhsârdan mahrûm

Agardı çeşmüm oldum dîde vü dîdârdan mahrûm

***


Lâle sanma ki sabâ hattuna öykündügiçün

Darb-ı silleyle yüzün kana boyadı çemenün 

(Solmaz, Süleyman (hzl.). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.[e-kitap erişim tarihi. 1.1.201]. 292.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂTEŞÎ, Âteşî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YeriGörüntüle
3TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Bâlî Çelebid. ? - ö. 1614Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ZUHÛRÎ, Pîrî-zâde Zuhûrî Mustafa Çelebid. ? - ö. III. Murad dönemi (1574-1595)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6DUKAGİNZÂDE, Ahmed Beyd. ? - ö. 16. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7HİTÂBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8GÂMIZÎ ALİ BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79Madde AdıGörüntüle