NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilisli

(d. 1242/1826 - ö. 1324/1906)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1242/1826 yılında Kilis'te doğdu. Asıl adı Hacı Abdünnâfi' Efendi'dir. Şiirlerinde Nâfi' mahlasını kullandı. Babası Kınıkoğulları'ndan Tâhir Efendi'dir. Sıbyan Mektebi'nde tahsil gördü. Sonra Ulu Câmi Medresesi'ne devam ederek icAzetnAme aldı. Uzun süre aynı medresede müderrislik yaptı. 1324/1906 yılında Kilis'te vefat etti ve oraya defnedildi.

Çok iyi Arapça ve Farsça bilen Nâfi'nin üç dilde şiirleri vardı (Celepoğlu 2006: 492).

Eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Yazma hÂlindedir.

2. Letâ'ifü'l-Emsâl: Manzum atasözleridir, yazma hÂlindedir (Celepoğlu 2006: 492).

Kaynakça

Celepoğlu A. (2006). "Nâfi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 492.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIFKÎ EFENDİd. ? - ö. 1782-83Doğum YeriGörüntüle
2SÜMBÜL, Mehmet Sümbüld. 28.04.1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yılmaz Dokuzoğuzd. 1887 - ö. 04 Ekim 1977Doğum YeriGörüntüle
4SEYYİD, Şeyh Seyyid Ahmed Hicâbîd. 1826 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
5Şinasid. 1826 - ö. 12 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Ölüm YılıGörüntüle
9ŞİVĞA, Luka Beridzed. 1838 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603MeslekGörüntüle
11RİYÂZÎ, Mehmed Riyâzî Efendid. 1572 - ö. 1644MeslekGörüntüle
12CEMÂLÎ/ MUHYİDDİN, Zenbilî-zâde Muhyiddin Mehmed Cemâlî Efendid. ? - ö. 1550-51MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Hasan Paşa-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂSİHd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle
17MUSA, Musa Kargınd. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LÜTFÎ, Ahmet Lütfi Efendid. ? - ö. 1712Madde AdıGörüntüle