NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilisli

(d. 1826/1242 - ö. 1906/1324)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1242/1826 yılında Kilis'te doğdu. Asıl adı Hacı Abdünnâfi' Efendi'dir. Şiirlerinde Nâfi' mahlasını kullandı. Babası Kınıkoğulları'ndan Tâhir Efendi'dir. Sıbyan Mektebi'nde tahsil gördü. Sonra Ulu Câmi Medresesi'ne devam ederek icAzetnAme aldı. Uzun süre aynı medresede müderrislik yaptı. 1324/1906 yılında Kilis'te vefat etti ve oraya defnedildi.

Çok iyi Arapça ve Farsça bilen Nâfi'nin üç dilde şiirleri vardı (Celepoğlu 2006: 492).

Eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Yazma hÂlindedir.

2. Letâ'ifü'l-Emsâl: Manzum atasözleridir, yazma hÂlindedir (Celepoğlu 2006: 492).

Kaynakça

Celepoğlu A. (2006). "Nâfi". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 492.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Korkmaz Dinçerd. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Muhlis Salihoğlud. 27 Şubat 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Uğur Elhand. 29 Mayıs 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SA\'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİD, Şeyh Seyyid Ahmed Hicâbîd. 1826 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
6RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂGÂH, Osmân Âgâhd. 1831 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Ölüm YılıGörüntüle
10VÂHİB, Ali Vâhib Efendid. ? - ö. 1728-29\'da sağMeslekGörüntüle
11MÜNÎRÎ, İbrahimd. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
12HAKKI, İbrahim Hakkıd. 1876 - ö. 1906MeslekGörüntüle
13SA\'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa\'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FİRÂKÎ, Hüseyin Firâkî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHİBBÎd. 1494 - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Feyzî Ağad. ? - ö. 1780?Madde AdıGörüntüle
18ANKÂ, Emîr Süleymand. ? - ö. 1810Madde AdıGörüntüle