NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1018/1609-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamid (Isparta)’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Hamidli olarak tanındı. Medrese öğrenimi görerek Kınalızâde Ali Çelebi’den mülâzım oldu. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1018/1609-10 yılında İstanbul’da vefat etti. Mezarı Edirnekapısı dışındadır. Şiir ve inşası güzel olup muammaları ile tanındı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1222.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nâhifî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 494.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 545.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1040.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 16.06.2014]. 208.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 16.06.2014]. 359-360.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4569.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Nahifî Mehmed Çelebi”. İstanbul: Dergâh Yay. 498.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Revâ mıdur seni hammâmda kuca bî-bâk

Yüzüne kir getürür bir gün ey perî dellâk

xxx

Arz-ı kâmet itmeyince dil alınmaz gördi yâr

Sonradan kâmet getürdi ol nigâr-ı şîvekâr

xxx

Sensüz ey ruhları gül lebleri mey

Kâmış işkencesidür âşıka ney

xxx

Arakla bâdeyi dün gice meclisde çekişdürdüm

Birinün ter-mizâcı birinün dahı beter buldum

Be-nâm-ı Necm

Seyr idelden ol melâhat kânınun gencinesin

Gonçe çâk itdi kabâsın lâle yakdı sînesin

(Aman)

Gitmez ey serv-i revân hâtırdan endâmun senün

Mihr-i dilde kazmış üstâd-ı ezel nâmun senün

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 16.06.2014]. 359-360.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSHAK ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Doğum YeriGörüntüle
4Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İSHAK ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Doğum YılıGörüntüle
7Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İSHAK ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Ölüm YılıGörüntüle
10Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İSHAK ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971MeslekGörüntüle
13Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSHAK ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İSHAK ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Madde AdıGörüntüle