NÂİB, Müezzinzâde Mehmed Nâib Efendi

(d. ?/? - ö. 1717-18/1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Müezzinzâde Mehmed Nâib Efendi, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Kogacı Dede Camii müezzininin oğludur. Babasının mesleğinden dolayı Müezzinzâde adıyla tanındı. Öğrenim görüp mülâzım, müderris oldu. Trablus ve Leskofça kadılığı yaptı. Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi'nin Mekke'de nâibi olduğundan şiirinde Nâib mahlasını kullandı. Hattatlığı da vardır. Hüsnühattı, Sancakdar Mahallesi imamı Mehmet Efendi'den öğrendi. Talik yazıya da özel ilgisi bilinmektedir (Müstakîm-zâde Süleymân Sadeddin 1928: 485). Vefatı 1130/1117-18'dir. "Hoş-nüvîs-i zamân -1130-" cümlesi vefatına tarihtir. Vefat tarihini Müstakimzade Süleyman Sadeddin'in Mecelle'de 1128/1715-16 olarak yazması doğru değildir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 999.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB. Yay. 418

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.07.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Örsel, Sedefd. 03 Kasım 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ârif, Mehmed Ağad. 1769-70 - ö. 1819-20Doğum YeriGörüntüle
3Dede, Hüseyin Avnid. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Örsel, Sedefd. 03 Kasım 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ârif, Mehmed Ağad. 1769-70 - ö. 1819-20Doğum YılıGörüntüle
6Dede, Hüseyin Avnid. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Örsel, Sedefd. 03 Kasım 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ârif, Mehmed Ağad. 1769-70 - ö. 1819-20Ölüm YılıGörüntüle
9Dede, Hüseyin Avnid. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Örsel, Sedefd. 03 Kasım 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ârif, Mehmed Ağad. 1769-70 - ö. 1819-20MeslekGörüntüle
12Dede, Hüseyin Avnid. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Örsel, Sedefd. 03 Kasım 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ârif, Mehmed Ağad. 1769-70 - ö. 1819-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Dede, Hüseyin Avnid. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Örsel, Sedefd. 03 Kasım 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ârif, Mehmed Ağad. 1769-70 - ö. 1819-20Madde AdıGörüntüle
18Dede, Hüseyin Avnid. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle