NÂİB, Müezzinzâde Mehmed Nâib Efendi

(d. ?/? - ö. 1717-18/1130)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Müezzinzâde Mehmed Nâib Efendi, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Kogacı Dede Camii müezzininin oğludur. Babasının mesleğinden dolayı Müezzinzâde adıyla tanındı. Öğrenim görüp mülâzım, müderris oldu. Trablus ve Leskofça kadılığı yaptı. Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi'nin Mekke'de nâibi olduğundan şiirinde Nâib mahlasını kullandı. Hattatlığı da vardır. Hüsnühattı, Sancakdar Mahallesi imamı Mehmet Efendi'den öğrendi. Talik yazıya da özel ilgisi bilinmektedir (Müstakîm-zâde Süleymân Sadeddin 1928: 485). Vefatı 1130/1117-18'dir. "Hoş-nüvîs-i zamân -1130-" cümlesi vefatına tarihtir. Vefat tarihini Müstakimzade Süleyman Sadeddin'in Mecelle'de 1128/1715-16 olarak yazması doğru değildir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 999.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB. Yay. 418

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.07.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
3DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-28Doğum YeriGörüntüle
4Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
6DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-28Doğum YılıGörüntüle
7Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Ölüm YılıGörüntüle
8İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
9DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-28Ölüm YılıGörüntüle
10Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001MeslekGörüntüle
11İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846MeslekGörüntüle
12DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-28MeslekGörüntüle
13Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-28Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ağralı, Leventd. 1933 - ö. 2001Madde AdıGörüntüle
17İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hammâmî-zâded. 1778 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
18DERVİŞ MÛSÂd. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle