NAİLİ

(d. 1864 / ö. 1934?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aynı mahlası taşıyan birkaç âşık bulunmakla birlikte âşığın hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Koçhisar diye bilinen Ilgaz’da 1864 yılında doğmuştur. Kendi kendine okuma yazmayı öğrenmiştir. Beş ay Çankırı Hapishanesinde kalmıştır. Hapishane kalma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ne zaman vefat ettiği bilinmeyen âşığın 69-70 yaşlarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Nailî’yi tanıyan ve hakkında ilk yazı yazan Sadi Yaver Ataman’dır (Cunbur 1972: 435-436).

10 yaşından itibaren şiir yazan âşığın ezberi kuvvetlidir. Kendinden önce gelen halk şairlerini tanır ve usta malı söyler. Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan âşık on sekiz yaşından otuz beş yaşına kadar yazdığı şiirleri yırtıp yakmıştır. Geredeli Figanî ile Gedayi’ye çıraklık etmiştir. Diyar diyar gezerek şiirler düzmüştür. Kendi gibi şair olan oğlu Şaban Şevki’nin ardından acısını anlattığı ve Tanrı’dan aman dilediği bir şiiri bulunmaktadır: “Yaktı cismim ateş-i suzanda kaldım Ya Vedut/Bir ilâç et derdime dermanda kaldım Ya Vedut.” Ayrıca güzellik ve aşk konularında şiirler yazmıştır. Şiirlerinde edebî sanatları bilhassa benzetme sanatını kullanmıştır. Öyle ki şiirlerinde sevgili genellikle gül yüzlü ve taş kalplidir. Sıfat, tamlamalar ve kafiye ile şiirlerinde ahengi sağlamaktadır. Âşık Nailî’nin bazı şiirlerini Talât Bey toplayıp neşretmiştir (Cunbur 1972: 435-436).

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi Türk Halk Şâirleri Eserleri ve Hayatları. Ankara: Şark Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BİLGE TÜZEL
Yayın Tarihi: 21.08.2019
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞİKESTÎ, Şikestî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VUSLATÎ, Hasand. ? - ö. 1718Doğum YeriGörüntüle
3TÛSÎ, Küçük Mustafa Çelebid. ? - ö. 10 Haziran 1596Doğum YeriGörüntüle
4SADIKd. 1864 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
6BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?Doğum YılıGörüntüle
7SADIKd. 1864 - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Ölüm YılıGörüntüle
9BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?Ölüm YılıGörüntüle
10SADIKd. 1864 - ö. 1951MeslekGörüntüle
11Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944MeslekGörüntüle
12BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?MeslekGörüntüle
13SADIKd. 1864 - ö. 1951Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SADIKd. 1864 - ö. 1951Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Rahmi Gürpınard. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Madde AdıGörüntüle
18BÂNÛ, Cevheriye Banud. 1862-1864? - ö. 1914-1916?Madde AdıGörüntüle