NAİLİ

(d. 1864 / ö. ?)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Aynı mahlası taşıyan birkaç âşık bulunmakla birlikte âşığın hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Koçhisar diye bilinen Ilgaz’da 1864 yılında doğmuştur. Kendi kendine okuma yazmayı öğrenmiştir. Beş ay Çankırı Hapishanesi’nde kalmıştır. Hapishane kalma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ne zaman öldüğü bilinmeyen âşığın 69-70 yaş civarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Nailî’yi tanıyan ve hakkında ilk yazı yazan Sadi Yaver Ataman’dır (Cunbur 1972: 435-436).

10 yaşından itibaren şiir yazan âşığın ezberi kuvvetlidir. Kendinden önce gelen halk şairlerini tanır ve usta malı söyler. Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan âşık on sekiz yaşından otuz beş yaşına kadar yazdığı şiirleri yırtıp yakmıştır. Geredeli Figanî ile Gedayi’ye çıraklık etmiştir. Diyar diyar gezerek şiirler düzmüştür. Kendi gibi şair olan oğlu Şaban Şevki’nin ardından acısını anlattığı ve Tanrı’dan aman dilediği bir şiiri bulunmaktadır: “Yaktı cismim ateş-i suzanda kaldım Ya Vedut/Bir ilâç et derdime dermanda kaldım Ya Vedut.” Ayrıca güzellik ve aşk konularında şiirler yazmıştır. Şiirlerinde edebî sanatları bilhassa benzetme sanatını kullanmıştır. Öyle ki şiirlerinde sevgili genellikle gül yüzlü ve taş kalplidir. Sıfat, tamlamalar ve kafiye ile şiirlerinde ahengi sağlamaktadır. Âşık Nailî’nin bazı şiirlerini Talât Bey toplayıp neşretmiştir (Cunbur 1972: 435-436).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (1968). Başakların Sesi Türk Halk Şâirleri Eserleri ve Hayatları. Ankara: Şark Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BİLGE TÜZEL
Yayın Tarihi: 21.08.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıDoğum YeriGörüntüle
2HAYȂTÎ, Hamdî-i Kadîmd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sünbüllük, Ahmed Esad Sezaid. 1874 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Doğum YılıGörüntüle
5Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Doğum YılıGörüntüle
6SEYYİD SEYFÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1325/M.1910Doğum YılıGörüntüle
7(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Ölüm YılıGörüntüle
8Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD SEYFÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1325/M.1910Ölüm YılıGörüntüle
10(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924MeslekGörüntüle
11Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905MeslekGörüntüle
12SEYYİD SEYFÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1325/M.1910MeslekGörüntüle
13(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYYİD SEYFÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1325/M.1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Madde AdıGörüntüle
17Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Madde AdıGörüntüle
18SEYYİD SEYFÎd. H.1280/M.1864 - ö. H.1325/M.1910Madde AdıGörüntüle