NÂKID, Şa\'rânî-zâde Abdullah Nâkıd Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdullah’tır. Şa'rânî-zâde Abdullah Nâkıd Efendi olarak tanındı. Şa'rânî-zâde; Sâlim (İnce 2005: 649) ve Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (1988: 316)'nde Şi'rânî-zâde, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 89)’nin şairler dizininde Şu'rânî-zâde olarak kayıtlıdır. Medrese öğrenimi görerek 1125/1713-14 yılında Anadolu kazaskeri Mîrzâ-zâde Şeyh Mehmed Efendi’den mülâzım oldu. Haric medreselerinden birinde müderrislik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Tezkiresi (İnce 2005: 649)’nde üç beyti kayıtlıdır. 

Kaynakça

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâkid”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 508.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 649-650.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 316.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1022.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Nâkid Abdullah Efendi (Şârânîzâde)”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 505.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 13.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Fasl-ı güldür edelim yâr ile ayş-ı gülşen

Ayş u işretle olur şem‘-i derûnum rûşen

Hâtırım bülbül ü gül sohbetin eylerse taleb

Subh-dem yâr ile ancak edelim gülşeni şen

Ve lehû

Sayrefî olsa nola nakd-i dil-i hûbâna

Zihn-i nakkâd ile her nükteye nâkıd Nâkıd 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 649-650).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ulay, Farukd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Doğum YeriGörüntüle
3CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ulay, Farukd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
6CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ulay, Farukd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Ölüm YılıGörüntüle
9CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ulay, Farukd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978MeslekGörüntüle
12CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ulay, Farukd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ulay, Farukd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle
18CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle