NÂMIK, Mehmed Nâmık Çelebi b. Hayyat İsmail Çelebi

(d. ?/? - ö. 1712-13/1124)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehmed Nâmık Çelebi, Bursalı terzi İsmail Efendi'nin oğludur. Babası da kendisi gibi şairdi. Babasının mesleğinden dolayı Derzî-zâde olarak tanındı. Kırk yaşına varmadan 1124/1712-13 yılında vefat etti. Vefatına "nahl-ı tecellî" ibaresi tarihtir. Bursa Pınarbaşı'nda medfundur. 

Vefâyât-ı Ayvansarayî'de kayıtlı bir şiiri günümüze ulaşmıştır.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan(hzl.)(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 207

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1024.

Mehmed Süreyyâ (1308-15). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 538. 

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 477.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönül bülbül gibi nâlân-ı hüsnün yâ resûlallah

Ola mânend-i gül şâyân-ı hüsnün yâ resûlallah

Şu cân kim fart-ı habsünle irişdi îd-i adhâya

Diler olmak o dem kurbân-ı hüsnün yâ resûlallah

Olur rûz-ı cezâ müstagrık-ı lutf-ı Hudâ bî-şek

Olan dil-dâde-i fwermân-ı hüsnün yâ resûallah 

Yüzi yok dergehünde arz-ı hâle Nâmık-ı zârun

Meger şefkat ide ihsân-ı hüsnün yâ resûallah

(Ekinci, Ramazan (hzl.)(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî, Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 207.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Doğum YeriGörüntüle
2YÛSUF, İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Doğum YeriGörüntüle
3KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Doğum YılıGörüntüle
5YÛSUF, İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Doğum YılıGörüntüle
6KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Ölüm YılıGörüntüle
8YÛSUF, İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Ölüm YılıGörüntüle
9KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YÛSUF, İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİLMÎ, Bakkâl-zâde Bostan Hilmî Efendid. ? - ö. 1603Madde AdıGörüntüle
14YÛSUF, İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendid. ? - ö. 1627Madde AdıGörüntüle
15KELİMÎ, Ahmedd. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle