NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendi

(d. 1827/1243 - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yenişehir-Fenâr'da 1243/1827 yılında doğdu. Asıl adı Nâşid Safvet Efendi'dir. Şiirlerinde Nâşid Mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra geçimini memleketinde kâtiplik yaparak sağladı. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu yıldan sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî ve ondan naklen Tuhfe-i Nâ'ilî, Nâşid'in ölüm tarihi için Fatîn'in doğum tarihi olarak verdiği 1243/1827 tarihini vermektedirler (Mehmed Süreyyâ 1311: 532; Kurnaz 2001: 1014) ki bu tarih yanlış olmalıdır. Çünki Fatîn Tezkiresi'nde "ile'l-ân kitâbet hıdmetiyle şehr-i mezkûrda istihdâm olunmakda bulunmuşdur" demektedir (Fatîn 1271: 388). Bu duruma göre Nâşid, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayattadır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönlüm bu gün ki bir sanemin âşinâsıdır

Sevdâ-yı zülfi başa görünmez belâsıdır

İtmez firâr nâle-i cân-sûzdan bu dem

Meftûn-ı mest-dîde-i û emr-i bâsıdır

Âyîne-dâr mihr-i ruh-ı tâb-dârıdır

Bu çeşm-i ter ki hâk-i rehi tûtiyâsıdır

İtmez mi tîg-ı reşk dü-nîm cism-i zârımı

Her meclisin o mâh ki tâbiş-fezâsıdır

Nâşid nedir bu derde giriftâr iden seni

Ol âfetin o kâmet-i tûbâ-edâsıdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 388.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZET, Ali İzzet Efendid. ? - ö. 1821Doğum YeriGörüntüle
2EYYÛB SABRÎ PAŞA, Yenişehirlid. ? - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
3HADİCE BACId. 1865 - ö. 1936Doğum YeriGörüntüle
4HAVASÎ, Mahmudd. 1827 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5RİF\'AT, Rif\'at Hüseyin Efendid. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
9NESÎM, Mehmed Nesîmd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10FÂHİM, Kahraman Ağa-zâde Fâhim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HALÎL MÂHİRd. ? - ö. 1804-05MeslekGörüntüle
12HÂFIZ, Postd. 1620? - ö. 1694MeslekGörüntüle
13MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KERESTECİYAN, Bedrosd. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HIZRÎ, Şeyh Hızrîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KÂŞİF, Es\'ad-zâde Seyyid Sa\'deddin Efendid. 1665-66 - ö. 14 Ekim 1699Madde AdıGörüntüle
18REFÎK, Mehmed Refîk Efendi, Tarsuslud. 1880 - ö. 1909 ds.Madde AdıGörüntüle