NASÛHÎ, Abdülhâlik

(d. 1252/1836 - ö. 1330/1912)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

30 Zilkade 1252/1836'da İstanbul'da doğdu. Eski Tahran sefiri Hayrullah Efendinin oğludur. Valide ve Beyazıd rüşdî mekteblerinde, harbiye mektebinde, Paris'te okudu. Dört yaşında iken İstanbul müderrisliği yetkisi verildi. 1271/1854'te Fahrî binbaşılık ile askerlik mesleğine ve 1273/1856'da kaymakamlık ile erkânıharb sınıfına girdi. 1280/1863'te askerlikten çıkarak saniye rütbesiyle Babıâlî terceme odasına memur oldu. Muhtelif tarihlerde divanı muhakematı maliye, meclisi kebir maarif üyeliği, Edirne ve Dedeağaç, Rumeli demir yolları komiserliğine, Rus muharebesi esnasında Edirne'de askeriye nakliyat ve daha sonra tıbbiyede muhacîrin sıhhiye komisyonları başkanlığına, Şehremaneti meclisi üyeliğine, Ayastefanos'ta oluşan muhacir iade komisyonu üyeliğine, Şehremaneti meclisi başkanlığına, üç defa İçel mutasarıflığına, Lâzistan, Beyrut, Canik mutasarrıflıklarına, üç ay Beyrut vali vekâletine, Halep ve daha sonra Elazığ valiliklerine, Tahran sefaretine, Adana, Beyrut valiliklerine, Bulgaristan komiserliğine atandı. 1326/1908'de - ikinci defa - Tahran sefaretine atandıysa da gitmeyip meşruriyetin ilanının ardından ayan heyeti üyeliğine atandı.
Bâlâ rütbesini, birinci rütbe Osmanî ve Mecidî; nişanlarını, altun ve gümüş İmtiyaz madalyalarını, Rusyanın birinci Sent Stansilâs, Bulgaristanın birinci Merit sivil, Papalığın birinci Pinof, İran'ın birinci Şir ü Hurşîd, İtalyanın ikinci Kuron d'İtali, Fransanın üçüncü Lejyon donör nişanlarına layık görüldü.
29 safer 1330/1912'de vefat etti. Sultan Mahmûd türbesi haziresine, büyük babası Abdülhak Molla'nın kabri civarına defnolundu.
Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Almanca okur ve anlardı. Fransa şairlerinden Vulney'in Tedmür Harabeleri adında eserini terceme etmişse de basılmadı.

Kaynakça

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.3. İstanbul: Dergâh Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kalmadı bitti paremiz ya Rab

Oldu muhtel idâremiz ya Rab

Çillemiz yetti hadd-i pâyâne

Geçmez oldu dübâremiz ya Rab

Bizi mecbûr-ı inzivâ kıldı

Câme-i pâre pâremiz ya Rab

Neye mâlik isek bütün sattık

Kaldı hâli sahâremiz ya Rab

Ne kilârda sâhiremiz kaldı

Ne dolablarda fâremiz ya Rab

Tamtakır kırmızı bakır matbah

Sarnıc oldu magaramız ya Rab

Birtakım eski püski şeylerden

Zib-i darü'l-icaremiz ya Rab

Şem'imiz mâhtâbdır giceler

Ne siyâhmış sitâremiz ya Rab

Ne sebebden bozuk gider bilmem

Baht ile böyle aremiz ya Rab

Senden eyler Nasûhî istimdâd

Gör bizim neyse çâremiz ya Rab (Çamlıca 27 Ağustos 1316)

İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. C.3. İstanbul: Dergâh Yay. 1104.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ümit Denizd. 1922 - ö. 14 Mayıs 1975Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NEVÂLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEŞ'ETd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KÖR BESTİ, Besti Kerbelayi Bayrameli Gızıd. 1836 - ö. 1936Doğum YılıGörüntüle
6SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7MÜNİRE BACId. 1852 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
8CEYHUNÎ, Karslıd. 1843 - ö. 1912-1913?Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Mehmed Efendid. 1836 - ö. 25 Haziran 1912Ölüm YılıGörüntüle
10RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697MeslekGörüntüle
12DÂVÛD-I KAYSERİ, Şerafeddin Davûd b. Mahmud b. Mehmedd. ? - ö. 1349MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ HAYDAR, Akşehirli-zâded. 1847 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇİFTLİKÇİ UMMANÎ, Hanifi Örsd. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KADÎMÎ, Hafid-i Hamdî Çelebid. ? - ö. 1586-87Madde AdıGörüntüle
18URYÂNÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle